உடனடியாக ஊதியங்களை அதிகரிக்க – குருநாகலையில் அரசாங்க ஊழியர்கள் ஆர்வமாக உள்ளனர்

நேஷனல் ட்ரேட் யூனியன் சென்டர் (என்.டி.யூ.யூ.சி) நேற்று குருணாகலில் 20 ஆம் திகதி சம்பள உயர்வு கோரியும் வாழ்க்கைச் செலவினையை சமாளிக்க கோரிய சம்பள அதிகரிப்பு, திரும்பப் பெறப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தை திருப்பி, ஈபிஎஃப் நிதியத்தை அழிக்கும் வெள்ளைத் தாள்களை திரும்பப் பெற்று, .

முன்னர் கோரிக்கைகளை வென்றதற்கு ஒரு போராட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன், குருநாகல் போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக நடைபெற்றது. தீவு முழுவதும் போராட்டங்கள் மற்றும் எதிர்ப்பு பிரச்சாரங்கள் நடைபெறும் என்று NTUC கே.டி. லால் காந்தா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *