தோட்டக்கலை விழிப்புணர்வு செய்தி

காகித மணிக்கு அகில இலங்கை தோட்டத் தொழிலாளர் யூனியன் ஊழியர்கள் விவசாயிகள் கூறுவது, ஹட்டன் இருந்தது.
ஒப்பந்த வேலை முறை, வருமான விநியோக முறை, போதுமான ஊதியம், ஒரு மாத ஊதிய முறை, வீட்டுவசதி வசதியுடன் கூடிய நிலப்பரப்பு ஆகியவற்றை விரிவாக்குவதன் மூலம் நாடு முழுவதும் தீவு முழுவதிலுமான தோட்டத் துறை முழுவதும் விழிப்புணர்வு அதிகரித்து வருகிறது. இந்த துண்டு பிரசுரங்கள் மக்களால் மூடப்பட்டுள்ளன இந்நிகழ்வில் அனைத்து இலங்கை தோட்டத் தொழிலாளர் சங்கத்தின் செயலாளர் ஜே.எம். அபேஷாவும் கலந்து கொண்டார். தோழர் தோழர் தோழர் தோழர் ரத்னாயக்க அனைத்து இலங்கை தோட்ட தொழிலாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் இந்நிகழ்வில் தோழர் செல்வராஜ் பங்கேற்றார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *