අධ්‍යාපන ඇමතිවරයාගේ නීති විරෝධි ප‍්‍රසම්පාදන විමර්ශණ කමිටුව දූෂණ යටගැසීමටද? – CTSU

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා විසින් තම අමාත්‍ය ධුරය දරන කාලය තුළ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අක‍්‍රමිකතා සම්බන්ධව පුලුල් විමර්ශණයක් සිදුකිරීමට විශ‍්‍රාමික විගණන නිළධාරින් ගෙන් සමන්විත ස්වාධින විමර්ශණ කමිටුවක් පත්කරන බව මාධ්‍ය මගින් වාර්තා කර ඇත.
ලංකා ගුරුසේවා සංගමය මේ සම්බන්ධයෙන් විමසනුයේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ මෙතෙක් සිදුකළ ප‍්‍රසම්පාදන ක‍්‍රියාවලියේ ගැටලු පවති නම් එවා රජය මෙතෙක් සිදුකළ විගණනයන්ට හසු නොවුයේ ඇයිද යන්නත්, එසේම මෙවැනි වගකීම් විරහිත විශ‍්‍රාමික නිළධාරීන් ගෙන් යුත් කමිටුවක් පත්කිරිමත් ඒ සදහා ඔවුන්ට දීමනා හා පහසුකම් සැලසීමට අදාල වන වැය ශිර්ෂයෙහි ඇති නිත්‍යානුකුල පදනම කුමක්ද යන්නත්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වාර්ෂික පෙළ පොත් මුද්‍රණය ඇතුලු ප‍්‍රසම්පාදන ක‍්‍රියාවලියෙහි මෙතෙක් සිදුව ඇති බරපතල වංචා හා දුෂණ නව විගණන පනත මගින් අභියෝගයන්ට ලක්වීම කල්තියා වලක්වා ගැනීමට දරන පටු උත්සාහයක්ද යන්නත්ය.

එහෙයින් රජයේ විගණනයන්ට අදාල මෙවැනි නීති විරෝධි කමිටු පත්කිරිම පිළිබදව කඩිනමින් සොයා බලා අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාගේ පාලන කාලය තුල අමාත්‍යාංශයෙහි ප‍්‍රසම්පාදන ක‍්‍රියාවලිය ඇතුලු අනෙකුත් විගණන කටයුතු නව පනත යටතේ විමර්ශණය කිරිමටත් ඒ අනුව මහජන මුදල් අවභාවිතා වී ඇත් නම් ඒ පිළිබදව නීත්‍යානුකුලව පියවර ගන්නා ලෙසත් ලංකා ගුරු සේවා සංගමය ඉල්ලා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *