අධ්‍යාපන සමූපකාරයේ (EDCS) වාරණය ඉවත් කරයි

අධ්‍යාපන සමූපකාර සමිතියේ වත්මන් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට සාවද්‍ය චෝදනා එල්ලකරමින් අධිකරණය හරහා සිදු කළ වාරණය අද (13) ඉවත් කර ඇත.
අධ්‍යාපන ආමත්‍යාංශයේ සේවයේ නියුතු සාමාජිකයෙකු ඇතුළු සාමාජිකයින් 04 දෙනෙකු විසින් අධ්‍යාපන සමූපකාරයේ වර්තමාන අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ කටයුතු පසුගිය ඔක්. 12 වැනිදා සිට අත්හිටුවූ අතර මේ හේතුවෙන් දීපව්‍යාප්තව පිහිටා ඇති එහි දිස්ති‍්‍රක් කාර්යාල 21 ක සාමාජිකයින් 195000 කගේ සාමාජික සේවාවන් සම්පූර්ණයෙන් ඇනහිටිනි.
කෙසේ නමුත් අද දිනයේ නැවත විභාගයට ගත් මෙම පැමිණිල්ල අධ්‍යක්‍ෂක මණ්ඩලයට සිදු කළ වාරණය ඉවත් කළ බව ලංකා ගුරුසේවා සංගමයේ ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ සහෝදරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *