අධ්‍යාපන සමූපකාර පොදු සේවක සංගමය 7 වන වාර්ෂික සමුලූව පවත්වති

අධ්‍යාපන සමූපකාර පොදු සේවක සංගමයේ 7 වන වාර්ෂික සමුලූව ඊයේ 25 කොළඹ මහවැලි කේන්‍ද්‍රයේදී පැවැත්විය. ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානයේ සභාපති ලාල් කාන්ත සහෝදරයාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම සමුලූව සඳහා ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ ප‍්‍රධාන ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ, සමස්ත ලංකා වරාය පොදු සේවක සමිතියේ ප‍්‍රධාන ලේකම් චන්‍ද්‍රසිරි මහගමගේ, අධ්‍යාපන සමූපකාර පොදු සේවක සංගමයේ ලේකම් මොනිකා කණ්ඩම්බි යන වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් ඇතුලූ දිස්ත‍්‍රික්ක ගණනාවක සාමාජික සාමාජිකාවන් විශාල පිරිසක් සහභාගී විය.

ලාල්කාන්ත සහෝදරයා සිදු කළ කථාව

මහින්ද ජයසිංහ සහෝදරයා සිදුකළ කථාව

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *