අනියම් සේවකයින් 2000 ක් ස්ථිර කිරීම නවතා ගෝල බාලයින් පිනවන්න එපා- එස්.පී. විතානගේ

2000 කට ආසන්න අනියම් දුම්රිය සේවකයන් ස්ථීර කිරීම සඳහා තීරණය නොගන්නා අමාත්‍ය මණ්ඩලය, කැබිනට් තීන්දුත්, රාජ්‍ය සේවයත් හෑල්ලූවට ලක්කරමින් තමන්ගේ ගෝලබාලයන් පිනවීමට අවශ්‍ය වටපිටාව කැබිනට් පති‍්‍රකා පහකින්ම එකවිට සලසාගෙන ඇති බවත් එය තුල ඇත්තේ කවර යහපාලනයක් දැයි පැහැදිලි නැති බවත් එස්. පී. විතානගේ සහෝදරයා පවසයි.

දේශපාලන හේතූන් මත විවිධ ගැටළු වලට මුහුණදුන් අයට සහන සැලසීම සඳහා, අමප/17/2985/734/005-v, අමප/17/2986/734/005-vi, අමප/18/0102/734/001, අමප/18/0102/734/001-1 සහ අමප/17/2823/734/046 හා 2018 අපේ‍්‍රල් 04 දාතමින් අමාත්‍ය මණ්ඩල පති‍්‍රකා 05 ක් නිකුත් කොට ඇත.

රටතුල යහපාලනය ගොඩනගන බවට ජනතාවට පොරොන්දු වූ මේ ආණ්ඩුවේ කැබිනට් මණ්ඩලය, ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 55 (1) ව්‍යවස්ථාවෙන් සැලසී ඇති ප‍්‍රතිපාදනයන් අනිසි ලෙස යොදාගනිමින් කැබිනට් තීරණ අවතක්සේරුවන පරිදි අමාත්‍ය මණ්ඩල තීන්දු ගෙන ඇති බවත් මීට පෙර පැවති ආණ්ඩු විසින්ද, මෙවැනි අමාත්‍ය මණ්ඩල පති‍්‍රකා කි‍්‍රයාත්මක කිරීම නිසා දුම්රිය සේවය බරපතල ඇදවිටීමකට ලක්වී ඇති බව පෙන්වා දෙන ඔහු යහපාලන ආණ්ඩුව මෙම අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ කි‍්‍රයාත්තමක කළහොත් වගකීම් සහිත තනතුරුවලට නුසුදුසු අය පත්කිරීම නිසා දුම්රිය පරිපාලනය බරපතල ලෙස කඩාවැටීමට හේතුවන බවද එස්.පී. විතානගේ සහෝදරයා පෙන්වා දෙයි. එබැවින් රාජ්‍ය සේවය වඩා යහපත් සේවාවක් බවට පත්කිරීමේ සැබෑ අවශ්‍යතාවක් ඇත්නම්, මෙම අමාත්‍ය මණ්ඩල පති‍්‍රකා පහ ම (05* නැවත සමාලෝචනයකට ලක්කරන ලෙසත්, එසේ නොකර, එය කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට කටයුතු කළහොත් දුම්රිය සේවකයින් අතර මතුවිය හැකි නොසන්සුන්තාවය හා ඉදිරියේදී සිදුවිය හැකි වෘත්තීය කි‍්‍රයාමාර්ගවල වගකීම අගමැතිතුමා ඇතුළුව රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමණාකාර ආමාත්‍යවරයාත මේ අමාත්‍ය මණ්ඩල පති‍්‍රකා අනුමත කිරීමට ධායක වූ කැබිනට් මණ්ඩලයත් භාරගත යුතු බව අවධාරණය කර සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *