ආණ්ඩුවේ EPF කොල්ලයට එරෙහිව අන්තරේ සටනට..

පසුගිය රාජපක්‍ෂ ආණ්ඩුව විසින් EPF/ETF අරමුදල කොල්ලකෑමට ගත් වැඩපිළිවෙල සේම වර්තමාන රනිල් මෛත‍්‍රී ආණ්ඩුව සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල හා සේවක භාරකාර අරමුදල දැවැන්ත කොල්ලයකට ලක්කරමින් සිටින බව අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමයේ සභාපති වසන්ත සමරසිංහ සහෝදරයා අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී පැවසීය. ADB-USA ගිවිසුම EPF ධවල පත‍්‍රිකාව හරහා සිදුකරමින් සිටින ආණ්ඩුවේ මෙම අරමුදල් කොල්ලකෑමේ වැඩපිළිවෙල පරාජය කිරීමට මෙම අරමුදලේ සාමාජික වන ලක්‍ෂ 25 ක් පමණ වන පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින් පෙළගස්වන බවත් ඒ වෙනුවෙන් ඉදිරියේ දැවැන්ත ක‍්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කරන බවත් මෙහිදී වසන්ත සමරසිංහ සහෝදරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *