ආයුර්වේද සුව සේවකයෝ දැවැන්ත උද්ඝෝෂණයකට

වැඩිවන ජීවන වියදමට සරිලන සේ වැටුප් වැඩි කිරීම, ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවට අළුතින් බදවා ගන්නා වෛද්‍ය,හෙද,කනිෂ්ඨ කාර්යය මණ්ඩලයට විශ‍්‍රාම වැටුප් අහිමි කිරීම ඇතුළු ගැටලූ ගණනාවකට විසඳුම් ඉල්ලා ආයුර්ෙවිද සෞඛ්‍ය සේවකයින් හෙට (11) දහවල් බොරැල්ල ආයුර්වේද වටරවුම ඉදිරිපිට දැවැන්ත උද්ඝෝෂණයක් පවත්වන බව සමස්ත ලංකා ආයුර්වේද සුවසේවා සංගමයේ ලේකම් වෛද්‍ය පී.ඩි.එන්.එස්.ජේ. බණ්ඩාර පවසයි. ආයුර්වේද සුවසේවයට අයත් ගැටළු නිරාකරණය නොකිරීම හේතුමත හා තවත් ඉල්ලීම් ගණනාවක් මුල් කර ගනිමින් ආණ්ඩුවට හා බලධාරීන්ට ෙමි සදහා කඩිනම් විසදුම් ලබා දීමට බලකරමින් ජාතික ආයුර්ෙවිද ශීක්ෂණ රෝහල,කොළඹ 08 ආයතනයේ වෛද්‍ය,සීමාසික වෛද්‍ය,හෙද,කණිෂ්ඨ කාර්යය මණ්ඩලය හා කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය දේශීය වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය කමිටුව එක්ව මෙම දැවැන්ත උද්ඝෝෂණය පවත්වන බවද ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *