ඉල්ලීම් ඉල්ලා අනුරාධපුරේදී දැවැන්ත උද්ඝෝෂණයක්

ජීවන වියදමට සරිලන ලෙස වැටුප් වැඩිකරනු, අහිමි කළ රාජ්‍ය සේවක විශ‍්‍රාම වැටුප යළි ලබාදෙනු, EPF අරමුදල වනසන ADB – USA ධවල පත‍්‍රිකා වහා හකුලාගනු, රාජ්‍ය දේපල විකිණීම නවතුන් සටන් පාඨ සහිතව ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය  ඊයේ දින අනුරාධපුරේදී විරෝධාතවයක් පැවැත්විණි. ඉහත ඉල්ලීම් ඉල්ලා ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය මේ වන විට අරගලයක් අරඹා ඇති අතර එයට සමගාමී ලෙස මෙම විරෝධතා ව්‍යාපාරය අනුරාධපුර නගරයේදී පැවැත්වුණු අතර මේ සඳහා රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයින් විශාල පිරිසක් සහභාගී විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *