ඉල්ලීම් ඉල්ලා ආයුර්වේද සුවසේවකයෝ දැවන්ත උද්ඝෝෂණයක

වැඩිවන ජීවන වියදමට සරිලන සේ වැටුප් වැඩි කිරීම, ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවට අළුතින් බදවා ගන්නා වෛද්‍ය,හෙද,කනිෂ්ඨ කාර්යය මණ්ඩලයට විශ‍්‍රාම වැටුප් අහිමි කිරීම ඇතුළු ගැටලූ ගණනාවකට විසඳුම් ඉල්ලා ආයුර්වේද සෞඛ්‍ය සේවකයින් ඊයේ (11) දහවල් බොරැල්ල ආයුර්වේද වටරවුම ඉදිරිපිට දැවැන්ත උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්විය. ආයුර්වේද සුවසේවයට අයත් ගැටළු නිරාකරණය නොකිරීම හේතුමත හා තවත් ඉල්ලීම් ගණනාවක් මුල් කර ගනිමින් ආණ්ඩුවට හා බලධාරීන්ට ‌ෙමි සදහා කඩිනම් විසදුම් ලබා දීමට බලකරමින් ජාතික ආයුර්වේද ශීක්ෂණ රෝහල,කොළඹ 08 ආයතනයේ වෛද්‍ය,සීමාසික වෛද්‍ය,හෙද,කණිෂ්ඨ කාර්යය මණ්ඩලය හා කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය දේශීය වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය කමිටුව එක්ව මෙම දැවැන්ත උද්ඝෝෂණය පැවැත්වූ බව සමස්ත ලංකා ආයුර්වේද සුවසේවා සංගමයේ ලේකම් වෛද්‍ය පී.ඩි.එන්.එස්.ජේ. බණ්ඩාර පැවසීය.
මෙම ඉල්ලීම් අතර

01. සාදා නිමකර ඇති ජාතික ආයුර්ෙවිද ශීක්ෂණ රෝහල,කොළඹ 08 ආයතනය නව අට මහල් ගොඩනැගිල්ල අදාල උපකරණ සවිකර සියළු මහල් කඩිනමින් රෝගී සත්කාර සේවය සදහා විවෘත නොකිරීම.එම කටයුත්තට අදාල මූල්‍ය ප‍්‍රතිපාදන ආණ්ඩුව විසින් ලබා නොදීම.(මිලියන 500 ක්) 02. ජාතික ආයුර්වේද ශීක්ෂණ රෝහල,කොළඹ 08 ආයතනය වැසි කාලයේ වසා දැමීමට තරමි තර්ජනයට ලක්ව ඇති මළ නල පද්ධතියේ උග‍්‍ර ගැටළුව නිරාකරණය නොකිරීම.03. මිහින්තලේ පාරමිපරික ආයුර්වේද රෝහල ඉදිකර වසර තුනකට අධික කාලයක් ගත වී ඇතත් මෙතෙක් රෝගී සත්කාර සේවය සදහා විවෘත නොකිරීම.
04. ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිළධාරීන්ට හිමි DAT(Disterbance Availibility & Transport) දීමනා ඇතුළු වෙනත් දීමනා කිසිවක් ලබා නොදීීම.
05. රෝහලේ එදිනෙදා නඩත්තු හා වෙනත් අත්‍යාවශ්‍ය වියදමි සදහා ප‍්‍රමාණවත් මූල්‍ය ප‍්‍රතිපාදන( Vote) ජාතික ආයුර්වේද ශීක්ෂණ රෝහල් අධ්‍යක්ෂක යටතේ පාලනය වන පරිදි වෙන් නොකිරීම.
06. කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය දේශීය වෛද්‍ය ශිෂ්‍යන්ගේ වෛද්‍ය වෘත්තියේ ගුණාත්මකභාවය රැකෙන පරිදි ඉහල විශේෂඥ වෛද්‍ය මණ්ඩලයක් හරහා ඉහළ ප‍්‍රමිතියේ පාඨමාලා සංශෝධනයක් සිදු කිරීමට බල කිරීම.
07. සීමාවාසික(පුහුණු) වෛද්‍යවරුන්ගේ පුහුණුව ගූණාත්මකභාවයෙන් ඉහළ ප‍්‍රායෝගික අධ්‍යාපනයක් ලැබෙන පරිදි සිදුකිරීම.
07. හෙද කාර්යය මණ්ඩලයේ හා කණිෂ්ඨ කාර්යය මණ්ඩලයේ අතිකාල දීමනා වැටුපට එකතු කර නිසි පරිදි ලබාදීමට කටයුතු නොකිරීම හා නව හෙද කණ්ඩායම් පුහුණු කොට බදවා ගැනීමට කටයුතු නොකිරීම.
08. 06/2006 චක‍්‍රලේඛයට අනුව වැටුප් විෂමතා ඉවත් නොකිරීම.
09. රුපියල් 5649.60 ක ජීවන වියදම් දීමනාවක් 2019 අයවැය යෝජනා තුළින් ලබා ගැනීමට බල කිරීම.
10. අහිමි කළ රාජ්‍ය සේවක විශ‍්‍රාම වැටුප නැවත ලබා ගැනීම.
11. වැටුපෙන් කැපෙන පරිදි ලබා දෙන ණය මුදල් ( ආපදා ණය)නිසි වෙලාවට නොගෙවීම.
12. රෝහලේ දෛනික කටයුතු බ්ද වැටීමට තරමි තුඩු දෙන උග‍්‍ර කණිෂ්ඨ කාර්යය මණ්ඩල පුරප්පාඩු නොපිරවීම.
13. ෙභෙසජ්ජක/සංයෝගක,සංයෝජක ඇතුළු කණිෂ්ඨ කාර්යය මණ්ඩල උසස්වීමි ලබා නොදීම.
14. රෝගී සත්කාර සේවා වල ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නොදැමීම.
15. උග‍්‍ර ඹෟෂධ හිගය, ගුණාත්මකභාවයෙන් තොර ඹෟෂධ රෝගීන්ට ලබාදීමට එරෙහිව(කෂාය,ගුලි,කල්ක,පත්තු,චූර්ණ හා තෛල)
16. සංශෝධිත ශ‍්‍රී ලංකා ආයුර්ෙවිද සේවාෙවි නව සේවා ව්‍යවස්ථාව හැකි ඉක්මණින් සම්මත කොට ක‍්‍රියත්මක කිරීම( මාස දෙකක් තුල)

යන ඉල්ලීම් ඇතුළත් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *