ඉල්ලීම් ඉල්ලා සුව සේවකයෝ උද්ඝෝෂණයේ

සේවා කාලය දින 180 සම්පූර්ණ කරන ලද සියලූම සේවකයින් මේ වන තෙක් ස්ථිර සේවයේ නොපිහිටවීම ඇතුලූ තවත් ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කරගනිමින් පසුගිය 03 වැනිදා කරාපිටිය රෝහල ඉදිරිපිටදී සමස්ත ලංකා සුව සේවා සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් විරෝධතා උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වීය. 2006/1 චක‍්‍රලේඛය අනුව හිග දීමනා ලබාගැනීම, නිල ඇඳුම් දීමනාරව රු. 15000 දක්වා වැඩිකරන ලෙස ඉල්ලීම, දින 5 සේවා සතිය ක‍්‍රියාත්මක කිරීම, විශේෂිත දීමනාව රු. 2000/- ලබාගැනීම යන ඉල්ලීම්ද මෙම ඉල්ලීම් අතර වන බව සමස්ත ලංකා සුවසේවා සංගමයේ ප‍්‍රධාන ලේකම් මහින්ද ගුරුගේ සහෝදරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *