ඉල්ලීම් 10 ක් වෙනුවෙන් මුද්‍රණ සේවකයෝ විරෝධතාවේ

ජීවන වියදමට සරිලන ලෙස වැටුප් වැඩිකර ගැනීම ඇතුලූව ඉල්ලීම් 10 ක් මුල්කරගනිමින් අද (24) දින රජයේ මුද්‍රණාලීය වෘත්තීය සමිති එකමුතුව මගින් බොරැුල්ල මුද්‍රණාලය ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වීය. එම ඉල්ලීම් වන්නේ
1. ජීවන වියදමට සරිලන වැටුප් වැඩි කර ගැනීම.
2. රජය විසින් තෝරාගත් සේවා කීපයක දීමනා සහ වැටුප් වැඩි කිරීමට අනුව එයට සාපේක්ෂව සියලූ අයගේ වැටුප් වැඩිකර ගැනීම.
3. වසර 05 ක පාසල් පොත් දීමනාව එකවර ලබාගැනීම.
4. සියලූ දෙනාගේම කෑලි ගණනට ගෙවන මිල ගණන් වැඩිකර කරගැනීම.
5. මුද්‍රණ ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කඩිනමින් කර ගැනීම.
6. දීමනාවල පවතින විෂමාතා නිරවුල් කර ගැනීම.
7. හොරකම, වංචා, දුෂණ, නාස්තිය හා විවිධ අක‍්‍රමිකතා නතර කිරිමට පියවර ගැනීම.
8. රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ විශ‍්‍රාම වැටුප් කප්පාදුව වහාම නතර කිරීම.
9. වැටුප් හා දීමනා මත පනවනු ලැබූ බදු වහා ඉවත් කිරීම.
10. පාසැල් පොත් දීමනා වැඩිකර ගැනීම.
යන ඉල්ලීම් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *