උපාධිධාරීන් 53000 ටම රැකියා ලබාදෙනු

2012 න් පසු උපාධිය ලබා රැකියා අහිමිව සිටි උපාධිධාරීන් 53000 ක් හට රැකියා අවස්ථා ලබාදෙනවා වෙනුවට ආණ්ඩුව තෝරාගත් ප‍්‍රමානයකට රැකියා ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලක් අනුගමනය කරමින් ඇති බවත් ඊට දැඩි විරෝධය පලකරන බවත් උපාධිධාරී ජාතික මධ්‍යස්ථානයේ කැඳවුම්කරු චන්දන සූරියආරච්චි සහෝදරයා පවසයි. එම සංගමය මගින් අද දින මරදාන සමාජ හා සාමයික කේන්‍ද්‍රයේදී මේ සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්වූ එහිදී ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසූයේ
ආණ්ඩුව රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සංවර්ධන නිලධාරී තනතුරට බදවා ගැනීම ස`දහා 2017.06.27 වන දින ගනු ලැබූ තීරණයකට අනුව 2017.08.06 දින පුවත්පත් නිවේදන මගින් අයදුම්පත් කැදවන ලද බවත් එම දැන්වීම අනුව 2012.12.30න් පසු උපාධිය ලබා රැකියා අහිමිව සිටි උපාධිධාරීන් 53000ක් ජාතික ප‍්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශ්‍ය වෙත අයදුම්පත් යොමුකර ඇති බවය. එම 53000 රැකියා අවස්ථා ලබාදෙනවා වෙනුවට ආණ්ඩුව තෝරාගත් ප‍්‍රමානයකට පමණක් සංවර්ධන නිලධාරී ස්ථිර තනතුර ලබාදීමට පෙර ක‍්‍රියාත්මක අභ්‍යාසලාභී පුහුණුව සදහා ඉන් 20000ක් පමණක් ඇතුලත්කර ගැනීමට තීරණ්‍ය කර ඇති බවද එම තීරණයත් සමග අයදුම්පත් යොමුකර ඇති රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් 33000කට අධික ප‍්‍රමාණයකට රැකියා අහිමිවීමෙන් බරපතල අසාධාරණයක් සිදුවන බව පෙන්වා දෙන චන්දන සූරියආරච්චි සහෝදරයා එම නිසා 53000න් 20000ක් පමණක් බදවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ගෙනඇති තීරණය වෙනස්කර ඇයදුම්පත් යොමුකර ඇති සියලූම උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබාදෙන ලෙස ආණ්ඩුවට බලකර සිටින බවද ඔහු මෙහිදී පැවසීය. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *