උසස් පෙළ සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීමටත් දෙමාපියන් ගෙන් මුදල්

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය , පාසල්වල මෙවර අ.පො.ස උසස් පෙල විෂය ධාරාව හැදෑරිම සදහා සුදුසුකම් ලැබු සිසු දරුවන්ව තමන් අධ්‍යාපනය ලැබු පාසලටම හෝ වෙනත් පාසලකට හෝ ඇතුළත් වීමේදි පාසල් පරිපාලනයට විශාල ලෙස මුදල් අය කිරීමට ඉඩ හැරීම පිලිබ`දව දැඩි විරෝධය පළ කරන ලංකා ගුරු සේවා සංගමය සිසු දරුවනට හා දෙමාපියන්ට සිදු කරන මෙම බලවත් අසාධාරණ කි‍්‍රයාව වහා නතර කිරිමට මැදිහත් වන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටී.

වර්තමාන ආණ්ඩුව බලයට පත්වු පසු එවකට පැවති රාජපක්‍ෂ ආණ්ඩුව විසින් සිදුකරමින් තිබු මෙවැනි මුදල් අය කිරිම් වහා නතර කරවන බවත්, ඒ වෙනුවට මෙරට අධ්‍යාපනයට වෙන් කරනු ලබන ප‍්‍රතිපාදන ක‍්‍රමානුකුලව වසරින් වසර වැඩිකර එය දළ දේශිය නිෂ්පාදිතයෙන් 6% දක්වා රැුගෙන ඒමට කටයුතු කරන බවට ජනතාවට ලබා දුන් පොරොන්දුව නැවත සිහිපත් කරන එම සංගමය ඒ අනුව කටයුතු කිරිම වර්තමාන ආණ්ඩුවේ වගකීම බව දැඩිව අවධාරණය කර සිටී.
වර්තමාන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මේ වන විට පාසල් වලට අවශ්‍ය මුල්‍ය ප‍්‍රතිපාදන ප‍්‍රමාණවත් පරිදි ලබා නොදි ඒ වෙනුවට චක‍්‍රලේඛ මගින් ලබා දී ඇති මුල්‍ය හා පරිපාලන බලතල මත පාසල් නඩත්තුවට දෙමාපියන් ගෙන් මුදල් රැුස් කිරිමට බල කර ඇත. එය එසේ සිදුවද්දී ආණ්ඩුව තම වග කිමෙන් නිදහස් වෙමින් දශක කිහිපයක් මෙරට ක‍්‍රියාත්මක වු දරුවන්ගේ නිදහස් අධ්‍යාපන අයිතිය අනතුරේ හෙලා ඇති බව මෙම ක‍්‍රියාමාර්ග තුලින් ඉතා පැහැදිලි බවද පෙන්වා දෙන ලංකා ගුරු සේවා සංගමය මෙම තත්වය වහා වෙනස් කර මෙරට ජනතාවට දුන් පොරොන්දු ඉටුකරමින් පාසල් නඩත්තුව සදහා දෙමාපියන් ගෙන් අය කරන සියලූ මුදල් අයකිරිම් නතර කරීමටත් ඒ අනුව පාසල් වලට අවශ්‍ය මුල්‍ය ප‍්‍රතිපාදන ලබාදීමටත් අමාත්‍යවරයා කටයුතු කළ යුතු බව කියා සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *