ඌව මහ ඇමතිට එරෙහි විදුහල්පතිනියගේ නඩුව විභාගයට ගැනේ

ඌව මහ ඇමති චාමර සම්පත් දසනායක හා පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් ඇතුලූ නිලධාරීන් තම රාජකාරියට බාධා කරමින් පීඩාවට පත්කිරීමට එරෙහිව පසුගිය මැයි 14 වැනිදා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලද මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම අද (ජූනි 11) ති‍්‍රපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් හමුවේ විභාගයට ගැනීමට තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව අදාල නඩුව නැවත ජූලි 12 වැනිදා විභාගයට ගැනීමට නියමිතව ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *