එකගතා කඩකර දේශපාලන පලිගැනීම් පත්වීම් ලබාදුනහොත් නැවත වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ගවලට – මහින්ද ජයසිංහ

දේශපාලන පලිගැනීම් මත අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවය විදුහල්පති සේවය ඇතුළු සේවාවන්ට පත්වීම් 1014 ක් ලබා දීමට එරෙහිව තම සංගමය ගෙන ගිය වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ග හමුවේ එම පත්වීම් අත්හිටවුවද නැවත වරක් රාජ්‍ය සේවා කොමිසන් සභාව හරහා එම පත්වීම් නැවත ලබාදීමට කටයුතු කරන්නේ නම් දැඩි වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සිදුවන බව ලංකා ගුරුසේවා සංගමයේ ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ සහෝදරයා පවසයා.
මේ පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා වෙත ලිපියක් ලියා ඇති එම සංගමය මෙම පත්වීම් නිර්දේශ කිරීමට පෙර මේ අය සඳහා මුල්‍යමය සහනයක් ලෙස වැටුප් වර්ධක ගණනාවක් ලබාදී ඇති බවත් එය ද අදාළ සේවා ව්‍යවස්ථාවන් හා ආයතන සංග‍්‍රහය උල්ලංඝනය කරමින් අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයක් හරහා සිදුකර ඇති බවත් එය ද නීති විරෝධී ක‍්‍රියාවක් බවත් අවධාරණය කර ඇත.
එම ලිපියේ පිටපතක් පහත පලකර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *