ඔක්. 23 විරෝධයට රාජ්‍ය පෞද්ගලික අංශ සේවකයෝ පෙළගැසෙති

වැටුප් වැඩිකීරීම, EPF කොල්ලය නතර කිරීම, අහෝසි කළ විශ‍්‍රාම වැටුප යළි ලබා ගැනීම ඇතුළු රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයට අදාළ ඉල්ලීම් ගණනාවක් මුල් කරගනිමින් මේ දිනවල ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානයේ සහ අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමයේ නායකත්වයෙන් රට පුරා විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර තිබේ. ඒ අනුව ඊයේ දිනය තුල පොලොන්නරුව හිගුරක්ගොඩ අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමයේ ලංකා පුර ඇපරල් ශාඛා සේවකයෝ හා රාජ්‍ය අංශය නියෝජනය කරමින් සේවකයෝ විශාල පිරිසක් විරෝධතාවයක යෙදිණි. එමෙන්ම වෙන්නප්පුව මැක්සීස් ආයතනය ඉදිරිපිටදීද අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමයේ එහි ශාඛා සාමාජිකයින් විරෝධතාවයක යෙදිනි. ඊට අමතරව අද දිනය තුල දී බියගම වෙළඳ කලාපය ඉදිරිපිටදීද සේවකයින් දැනුවත් කිරීමේ අත්පත‍්‍රිකා බෙදා හැරීම සිදුකෙරිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *