කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව හාම්පුතුන්ගේ චක්ගෝලයෝද?

පඩිපාලක සභා නියෝජිත සභාවට කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව නම්කර එවන රජයේ නියෝජිතයින් කම්කරු පාර්ශවයට වඩා හාම්පුතුන්ගේ පාර්ශවය නියෝජනය කිරීම තුල කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් වැඩකරන ජනතාව බලාපොරොත්තු වන සේවය ඉටුවනවාදැයි ගැටලූකාරි තත්වයක් පැන නැගෙමින් තිබේග
ජූනි 13 දින රැස්වූ සිනමා කර්මාන්තය පිළිබඳව පඩිපාලක සභාවේ අවම වැටුප තීරණය කිරීමේදී අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමයේ නියෝජිතයා ඉදිරිපත් කරන ලද රු. 15000/- ක වැටුප් යෝජනාව වෙනුවටල හාම්පුතුන්ගේ පාර්ශවය ඉදිරිපත් කළ රු. 11500/- ක වැටුප් යෝජනාව වෙනුවෙන් එයට සහභාගි වූ රජයේ නියෝජිතයින් තිදෙනාම පෙනී සිට ඇතග වෘත්තීය සමිති නියෝජිත පාර්ශවයෙන් පසුව ඉදිරිපත් කළ රු. 13500/- අවම වැටුප් යෝජනාවත් පසෙක ලූ මෙම රජයේ නියෝජිතයින් තිදෙනාල හාම්පුතුන්ගේ පාර්ශවයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද රු.11500 වැටුප් යෝජනාවට එකගත්වය පලකර තිබේ.
රජයේ නියෝජිතයින්ගේ පක්‍ෂග‍්‍රාහි නියෝජනය පිළිබඳ සේවක පාර්ශවය නියෝජනය කළ වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින්ගේ දැඩි විවේචනයට ලක්වී තිබේග
ජූනි 14 කැඳවා තිබු පොල් කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාවේදී අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමයේ නියෝජිත විසින් මුරකරුවෙකුගේ අවම වැටුප රු. 15000 ක් ලෙසත්, කම්කරුවෙකුගේ දෛනික අවම වැටුප රු. 600/- ක් ලෙසත් යෝජනා කර ඇති අතරල පෙර දිනයේදී මෙන්ම එම අවස්ථාවෙත් හාම්පුතුන් හා රජයේ නියෝජිතගේ විරුද්ධත්වය දක්වමින් එවැනි මුදලක් දිය නොහැකි බව ප‍්‍රකාශ කර තිබේග අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමයේ නියෝජිතයා තම යෝජනාව වෙනුවෙන් තරයේ පෙනී සිටිමින් යෝජනාව සම්බන්ධව ඡුන්ද විමසීමක් ඉල්ලා ඇතග එහිදී කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව තෝරාපත් කර එවූ රජයේ නියෝජිතයා ඡුන්දය දීමෙන් වැළකී සිට ඇති අතරල අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමයේ නියෝජිත ඉදිරිපත් කළ අවම වැටුප් යෝජනාව වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත වී තිබේග මේ සම්බන්ධයෙන් අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමයේ සභාපති වසන්ත සමරසිංහ සහෝදරයා පවසන්නේ වැඩකරන ජනතාවට අවශ්‍ය මැදිහත්වීම කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉටුනොවේ නම් ඊට එරෙහිව අරගල කිරීමට සූදානම් බවයිග

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *