කලා වාණිජ වලින් හෙද සේවාවට බදවා ගැනීම වහා නවතනු – හෙද උද්ඝෝෂණයක් ජූලි 12

සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයාගේ අත්තනෝමතික උවමනාව මත හෙද සේවාවට කලා වාණිජ විෂය ධාරාවෙන් බදවා ගැනීමට ගෙන ඇති තීරණය ඉවත් කර ගන්නා ලෙස බල කරමින් ශි‍්‍ර ලංකා ජාතික රෝහලේ සමස්ත හෙද කාර්ය මණ්ඩලය විසින් පවත්වනු ලබන දැවැන්ත විරෝධතාවයක් 2018.06.12 දින දවල් 12.00ට (හෙට) ජාතික රෝහල ඉදිරිපිටදී පැවැත්වේ.
මෙරට සෞඛ්‍ය සේවාවේ ප‍්‍රතිකාර අංශයට මෙන්ම සමස්ත හෙද සේවාවේ ගුණාත්මක බවට ඉතා දැඩි තර්ජනයක් මේ හරහා ඇති වන බවත්, එම`ගින් ජනතාවගේ ජිවත් වීමේ අයිතිය මෙන්ම විශ්වාසයෙන් ප‍්‍රතිකාර ලබා ගැනීමේ රෝගීයාගේ අයිතිය අවධානමට ලක් වනු ඇති බවත් සමස්ත ලංකා හෙද සංගමය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *