ඛනිජ තෙල් සේවකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝණය කිරිමේ කූට උපක්‍රමයක්

ලංකා ඛනිජ තෙල් පොදු සේවක සංගමයේ සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සේවක සංගමයේ සාමාජිකත්වය දරන ඛනිජ තෙල් සේවකයන්ගේ වැටුපෙන් එම වෘත්තීය සමිතිය වෙත අයවෙන සාමාජික මුදල ගැන දැනුවත් වීම සඳහා ඔවුන්ගේ මාසික පඩිපතට අදාළ තොරතුරු ඇතුළත් කර නැති බව වාර්තා වේ.

එම සේවකයන් තමන් සාමාජිකත්වය දරන සංගමයට අදාළ සාමාජික මුදල් ගෙවන බවටත් තමන්ගේ මුදල් අදාල වෘත්තීය සමිතියටම අය වූ බවටත් තහවුරු කරගැනීම සඳහා එසේ පඩිපතට අදාළ තොරතුරු ඇතුළත් කරන නමුත් දෙසැම්බර් මාසයේ පඩිපතට අදාළ තොරුතුරු ඇතුළත් නොකිරීම තුළින් එම සේවකයන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකමක් කඩ කිරිමට ලංකා ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව කටයුතු කර ඇත.

මෙය බරපතල කාරණයක් බැවින් මේ සම්බන්ධයෙන් අප ලංකා ඛනිජ තෙල් පොදු සේවක සංගමයෙන් සිදු කළ විමසීමකදී ඔවුන් සඳහන් කළේ තමන්ගේ පඩිපතෙන් තම වෘත්තීය සමිතියට කැපෙන මුදල් සම්බන්ධයෙන් නිවැරදිව දැන ගැනීම සඳහා මෙලෙස පඩිපතට අදාළ තොරතුරු ඇතුළත් කිරීම අනිවාර්යය කරුනක් බවයි. නමුත් අදාළ තොරතුරු ඇතුළත් නොකිරීම ගැන සේවකයන් තුළ සැකයක් මතුව ඇති බවත් එම සංගමය සඳහන් කරයි.

තම වැටුපෙන් කපන සාමාජික මුදල අදාළ වෘත්තීය සමිතියටම බැර වන්නේද නැතහොත් වෙනත් වෘත්තීය සමිතියකට බැර වන්නේ ද යන්න දැනගැනීම සඳහා විශේෂයෙන් ලංකා ඛනිජ තෙල් පොදු සේවක සංගමයේ සාමාජිකයින් තම වෘත්තීය සමිති නායකයින් සමග මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර පසු පරිපාලනයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් විමසා ඇත. ඔවුන් සඳහන්කර ඇත්තේ මෙය අතපසුවීමක් බවයි.

එහෙත් මෙවැනි කරුණක් අතපසුවීම යනු සුළුවෙන් තැකියහැකි කරුණක් නොවන අතර මේ තුළින් පෙන්නුම් කරන්නේ ලංකා ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ දැඩි මූල්‍ය අර්බුදයක් හටගෙන ඇති බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *