ගුරුවරුන්ගේ මුදල් මිලියන 60ක් අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් ඌව මහ ඇමතිට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසමට

ඌව පළාතේ අධ්‍යාපන සමූපකාරය මගින් සාමාජිකයින් වන ගුරුවරුන්ගෙන් අයකරගන්නා, මාසිකව මිලියන 60 ක් පමණ මුදල් ඌව පළාත් අධ්‍යාපන සමූපකාරය වෙත බැර නොකර අවභාවිතා කිරීමේ හේතුව මත ලංකා ගුරුසේවා සංගමය මගින් ඊයේ (12) අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළහ. ලංකා ගුරුසේවා සංගමයේ ප‍්‍රධාන ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ, එම සංගමයේ ඌව පළාත් ලේකම් ඇතුලූ වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වී සිටියහ.
මෙහිදී මහින්ද ජයසිංහ සහෝදරයා දැක්වූ අදහස් සහිත හඩපටය පහත පලකරමු.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *