ගුරු විදුහල්පතිවරුන්ගේ මංකොල්ල කන ලද හිග වැටුප් ගෙවිය යුතුයි – මහින්ද ජයසිංහ

ආණ්ඩුව මගින්, නව ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාව හරහා 225000 ක් පමණ වන මෙරට ගුරුවරුන්ගේ උසස්වීම්වලට අදාල හිග වැටුප් කප්පාදුවට එරෙහිව ගුරු විදුහල්පති පෙරමුණ මගින් මානව හිමිකම් කොමිසම වෙත කරන ලද පැමිණිල්ල අද (20) විභාගයට ගන්නා ලදී.
මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූ ගුරු විදුහල්පති පෙරමුණේ කැඳවුම්කරු මහින්ද ජයසිංහ සහෝදරයා අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ පසුගිය රාජපක්‍ෂ පාලන කාලය තුලත් ඊට පෙරත් ගුරු විදුහල්පතිවරුන්ට හිමිවිය යුතු හිග වැටුප් අහිමි කරමින් එය මංකොල්ල කා ඇති බවත් එබැවින් වත්මන් ආණ්ඩුව සමස්ත ගුරු විදුහල්පතිවරුන්ට හිමි විය යුතු මෙම හිග වැටුප් ගෙවීමට කටයුතු කළ යුතු බවත්ය. මෙම අවස්ථාවට ලංකා ගුරුසේවා සංගමයේ සභාපති දම්මික අලහප්පෙරුම සහෝදරයාද සහභාගී විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *