ජනපතිගේ අධ්‍යාපන ඇමතිගේ පත්කිරීම් හමුවේ පිරිවෙන් ක්‍ෂේත‍්‍රය බල අරගලයක

ජනාධිපතිවරයා පත්කළ එහෙත් පත්වීම් කාලය ඉක්මවා ඇති අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ පිරිවෙන් හා අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා පත්කළ රාජ්‍ය ලේකම් යන බලධාරීන් දෙපළගේ හා ඔවුන් වටා සැදි කණ්ඩායම් නිසා සමස්ථ පිරිවෙන් පද්ධතිය බිඳවැටීමේ අවධානමට ලක්ව ඇති බව ලංකා පිරිවෙන් ගුරුසේවා සංගමය පවසයි.
එක් පසෙකින් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ පිරිවෙන් වෙත දූෂණ හා අපචාර චෝදනා එල්ලවෙමින් ඇති බවත් අනෙක් පසින් ඔහු සිය බලතල යොදා පිරිවෙන් ආයතන වෙනස් කිරීම, තෝරාගත් ආයතන වෙත පරීක්‍ෂණ කණ්ඩායම් යවමින් පළිගැනීම් සිදුකිරීම වැනි සිදුවීම්ද කි‍්‍රයාවට නගෙමින් ඇති බවත් ඒ අතර පත්වීම් ලබාදීම, මාරු කිරීම, පිරිවෙන් අනුමත කිරීම හා එවැනි කි‍්‍රයාදාම සඳහා අල්ලස් ලබා ගැනීම් පිළිබඳවද චෝදනා ඇතැම් පිරිවෙන් සහකාර අධ්‍යක්‍ෂවරුන් වෙත එල්ලවෙමින් ඇති බවද මේ තත්වයන් හමුවේ මුළු පිරිවෙන් පද්ධතිය බිඳවැටී ඇති අතර තව නොබෝ කලක් මෙම තත්වය පැවතියහොත් පිරිවෙන් ක්‍ෂේත‍්‍රය මුළුමනින් විනාශ මුඛයට යන බවද එම සංගමයේ ලේකම් වකමුල්ලේ උදිත හිමියෝ පෙන්වා දෙති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *