ජපුර රෝහලේ අධ්‍යක්‍ෂකවරයාට එරෙහි නඩුවේ එකගතා කඩකරයි

සමස්ත ලංකා සුවසේවා සංගමය විසින් ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර මහ රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ තනතුරට සිදුකර ඇති දේශපාලන පත්වීම සම්බන්ධයෙන් අභියාචනාධිකරණයේ නඩු පවරා තිබුණු අතර අංක CA/Writ/184/18 යටතේ 2018.05.18 වන දින අධිකරණය විසින් ලබාදුන් එකගතා හා නියෝගය, කඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහල් මණ්ඩලයට එරෙහිව නැවත එම සංගමය විසින් CA/Writ/246/18 යටතේ නඩුවක් ගොනු කර ඇත. එම නඩුව හෙට දින (06) කැඳවා ඇති බව සමස්ත ලංකා සුවසේවා සංගමයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උප ලේකම් චන්දන ජයලත් සහෝදරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *