ජලය වැඩ වැරුමකට සැරසෙති..

ජල සම්පාදන සේවකයින් හට 2018 ජනවාරි සිට නව වැටුප් වැඩිවීමක් ලැබිය යුතුව තිබෙන නමුත් මේ වන තෙක් එය නොලැබීමට එරෙහිව අද (28) දින පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 1.00 දක්වා රත්මලාන ප‍්‍රධාන කාර්යාල සේවකයෝ විරෝධතාවයක නියලූනහ. නැවත මැයි මස 30 වන දිනට බස්නාහිර පළාතේ සියලූ සේවකයින් සහභාගී කරගනිමින් මෙම විරෝධතාවය පවත්වන බවද පිළිගත හැකි විසඳුමක් නොලැබෙන්නේ නම් ජූනි මස 1 වන දායින් පසු දීපව්‍යාප්ත අඛණ්ඩ විරෝධතාවයන්වල යෙදීමට තීරණය කර ඇති බවද ජල සම්පාදන වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ සන්ධානයේ කැඳවුම්කරු ඉංජිනේරු උපාලි රත්නායක සහෝදරයා පැවසීය.

2 Comments on “ජලය වැඩ වැරුමකට සැරසෙති..”

 1. Eventual Healthcare is one of the Biggest solutions on butte county medi-cal
  starting a medical practice from the ground up
  SEO Services in this sector http://eventualhealthcare.com got the expertise to resolve your hurdles regarding billing.
  your can search us on Google as top Rank for marshall medical billing
  Its time to take an opportunity and change your current billing company to secure medical jobs overseas under the hipaa law.
  For your problems on what is a mandatory, right solutions is with Eventual Healthcare
  We strictly follows hipaa law on curemd.com
  Thank you and request your appointment now at http://eventualhealthcare.com

 2. Bodybuilding is one of curious pasion amoung the people nowadays. Almost 30% of people go beyond of an average looks and get some strong Bodybuilding. We are the promoter of Steroids those gives you the path to be a Expert in the sale. Visit Our Products at https://www.usasteroid.com/SUSTAMED-250-MG-ML
  We also deal Erectile Dysfunction Products such as https://www.usasteroid.com/TRENBOLONE-100-MG-ML
  We provide best customer support for the knowing the usages of each Medicines. You can reach us anytime at https://www.usasteroid.com/TRENBOLONE-H-100-MG-ML-VIAL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *