ජල සටන ජයගනී – ක‍්‍රියාමාර්ග අවසන් කරයි

2018 නව වැටුප් වැඩිවීම ප‍්‍රමාදවීම හා කප්පාදු කිරීමට විරුද්ධව පසුගිය සති දෙකක් පුරා පැවති වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ග අද දින එනම් 06 දින සවස, ජලසම්පාදන අමාත්‍යතුමා, අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා හා ජලසම්පාදන මණ්ඩලීයේ පරිපාලන සමග පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ දී පැවති සාකච්ඡාවේදී ඉල්ලීම් ලබාදීමට එකගවීම අනුව ජයග‍්‍රහණයෙන් අවසන් කරන ලදී. රට පුරා සිටින සියලූ සේවකයින් අඛණ්ඩව අරගලයට ප‍්‍රවිෂ්ඨ වීම හමුවේ මෙම සටන් ක‍්‍රියාමාර්ගය ජයග‍්‍රහණයෙන් කෙළවර කිරීමට හැකිවූ බව ජල සම්පාදන වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ සන්ධානයේ කැඳවුම්කරු උපාලි රත්නායක සහෝදරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *