ජල සම්පාදනය විරෝධතාවකට ..

වසර 3 න් 3 ට වැටුප් වැඩිවන ආයතනයක් වන ජල සම්පාදන සේවකයින් හට 2018 ජනවාරි සිට නව වැටුප් වැඩිවීමක් ලැබිය යුතුව තිබෙන නමුත් මේ වන තෙක් එය නොලැබීමට එරෙහිව මැයි 28 සිට ක‍්‍රියාමාර්ග අරඹන බව ඉංජිනේරු උපාලි රත්නායක සහෝදරයා පවසයි. මේ පිළිබඳව 2018 පෙබ. සහ මාර්තු මාසවල ගත් වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ග අනුව 25% ක වැටුප් වැඩිවීමක් ලබාදෙන බවට අමාත්‍යාංශය විසින් දුන් ලිඛිත පොරොන්දුව මත එම වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ගය අත්හිටු වූ නමුත් එම පොරොන්දුව 2018 මැයි මස වැටුපටවත් නොලැබුණු බව සඳහන් කරන උපාලි රත්නායක සහෝදරයා මෙසේ පොරොන්දු කඩකිරීමට එරෙහිවත් නව වැටුප වහාම ලබා දෙන ලෙසටත් බලකරමින් මැයි මස 28 වන දින පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 1.00 දක්වා පැය 4 ක විරෝධතාවයක යෙදෙන බවද මේ සඳහා රත්මලාන ප‍්‍රධාන කාර්යාලය, ප‍්‍රධාන කාර්යාලය අවට කාර්යාල, දෙහිවල සහ මොරටුව කොට්ඨාශවල සියලූ සේවකයින් සහභාගී වන බවද සඳහන් කරයි.
මැයි මස 30 වන දිනට බස්නාහිර පළාතේ සියලූ සේවකයින් සහභාගී කරගනිමින්ද ඉන් අනතුරුව පිළිගත හැකි විසඳුමක් නොලැබෙන්නේ නම් ජූනි මස 1 වන දායින් පසු දීපව්‍යාප්ත අඛණ්ඩ විරෝධතාවයන්වල යෙදීමට තීරණය කර ඇති බවද ඉංජිනේරු උපාලි රත්නායක සහෝදරයා පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *