ජල සම්පාදන සේවකයෝ පැලවත්තේදී උද්ඝෝණයක..

ජලසම්පාදන සේවකයින් විසින් අද දින දහවල් බත්තරමුල්ල පැලවත්ත ජල සම්පාදන අමාත්‍යංශ කාර්යාලය ඉදිරිපිටට පා ගමනින් පැමිණ උද්ඝෝෂණයක් පවත්වන ලදී. බස්නාහිර පළාත නියෝජනය කරමින් විශාල සේවක පිරිසක් මෙම උද්ඝෝෂණය සඳහා සහභාගී වී තිබූ අතර උදඝෝෂණයෙන් අනතුරුව අමාත්‍යාංශ ලේකවරයා සමග පැවති සාකච්ඡාවද සාර්ථක නොවූ බව වාර්තා වේ. ඒ අනුව වසර 3 කට වරක් සිදුවන මෙම වැටුප් වැඩිවීමේ ගැටලූව සඳහා බලධාරීන් මැදිහත් නොවන්නේ නම් ඉදිරියේදී ගනු ලබන වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ගයට සමාන්තරව ජූනි 07 වෙනිදින දිවයින පුරා සියලූ සේවකයින් සහභාගී කරගෙන දැවැන්ත උද්ඝෝෂණයක් පවත්වන බව මෙහිදී ජල සම්පාදන වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ සන්ධානයේ කැඳවුම්කරු උපාලි රත්නායක සහෝදරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *