ජාතික පාසල් ගුරුවරුන්ගේ දරුවන් පාසල් වලට ඇතුලත් කර නොගැනිමට විරෝධය

ජාතික පාසල්වල සේවයේ නියුතු ගුරුවරුන්ගේ සිසු දරුවන් පාසල් වලට ඇතුලත් කර ගැනීිමට 2018 වර්ෂයට අදාලව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් සිදු කර ඇති ඉල්ලීිම් සදහා 02 වන පාසල් වාරය වන තෙක් අනුමැතිය ලබා නොදිම සම්බන්ධව ලංකා ගුරුසේවා සංගමය දැඩි විරෝධය පල කර සිටී. එම සංගමය පවසන්නේ මෙරට 353 ක් පමණ වන ජාතික පාසල්වල වාර්ෂිකව පන්ති කාමරවල නිර්මාණය වන පුරප්පාඩු සදහා සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීිමට අයදුම්පත් ඉදිරිපත් වන අතර එහිදී වසර 03 ට වඩා එම පාසලේ සේවයේ නියුතු ගුරුවරුන්ට එම අවස්ථාව හිමි බව අමාත්‍යාංශය ප‍්‍රකාශ කළද එය මෙතෙක් ක‍්‍රියාත්මකව නැති බවත් එහිදී මෙවර ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කර ඇති අයදුම්පත් සංඛ්‍යාව 500ක් පමණ වන බව වාර්තා වන අතර මේ ස`දහා අනුමැතිය ලබා නොදීමෙන් එම ගුරුවරුන් දැඩි සේ පීඩාවට පත්ව ඇති බවත්ය.
නමුත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් මෙවැනි සහනයක් හෝ ගුරුවරුන්ට ලබාදීම මග හරිමින් ඇති අතර ඒ වෙනුවට එම පුරප්පාඩු ස`දහා චක‍්‍රලේඛ උල්ලංඝනය කරමින් දේශපාලන හිතවතුන්ගේ දරුවන් ඇතුළත් කර ගැනිමට ඉඩ හරිමින් නිර්ලජ්ජිතව කටයුතු කරයි නම් එය සමස්ත ගුරු පරපුරටම සිදුකරන බලවත් අසාධාරණයක් බව දැඩිව අවධාරණය කරන ලංකා ගුරු සේවා සංගමය මේ ස`දහා කඩිනම් පියවර ගන්නා ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාගෙන් ඉල්ලා සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *