ජානක අධිකාරී ILO සමුලූව අමතයි

ඊයේ, එනම් ජුනි මස 4 දින අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් හා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මධ්‍යම කමිටු සාමාජික නීතිඥ ජානක අදිකාරි සහෝදරයා විසින් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ප්‍රධාන අනු ආයතනයක් වන ජාත්‍යන්තර කම්කරු කම්කරු සංවිධානයේ (ILO) හි 107 වන සැසිවාරය අමතමින් ලාංකික වැඩ කරන ජනතාව හා ලෝක වැඩ කරන ජනතාව ධනවාදී සමාජය තුල මුහුණ දී ඇති අර්බුදය පිලිබඳ තම අදහස් ඉදිරිපත් කරන ලදී. එහිදී ඔහු විසින් සිදු කරන ලද දේශනයේ සටහන මෙසේ පලකරමු.

ILO20180604

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *