ත්‍රීකුණාමලයේ තෙල් ටැංකි සංස්ථාවට ඉල්ලා තවත් මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනුකරයි

ත්‍රීකුණාමල, චීන වරාය පරිශ්‍රයේ පිහිටි තෙල් ටැංකි 99 සහ අක්කර 700ක ඉඩම ඉන්දීය තෙල් සමාගමට පවරා දුන් ලියවිල්ල නිත්‍යනුකූල නොවන බවට ප්‍රකාශ කර යළි එම ටැංකි සංස්ථාවට පවරා දෙන ලෙස ඉල්ලමින් වෘත්තීය සමිති හතරක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතාවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනුකළ බව ලංකා ඛනිජතෙල් පොදු සේවක සංගමයේ ලේකම් ඩී.ජේ රාජකරුණා සහෝදරයා සඳහන් කරයි.

2003 පෙබරවාරි 07 වැනිදා ඉන්දීය තෙල් සමාගම හා අත්සන් කළ ලියවිල්ලක් මත මෙම තෙල් ටැංකි සහ ඉඩම එම සමාගමට පැවරුවද මාස 06ක් තුළ විධිමත් බදු ගිවිසුමක් ඇති කර ගතයුතු කොන්දේසිය ඉටු නොවීම පදනම් කරගෙන මෙම මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම ගොනුකළ බවද ඔහු කියා සිටියේය.

ලංකා ඛණිජ තෙල් පොදු සේවක සංගමය, ඉන්ජිනේරු සංගමය, විධායක නිලධාරීන්ගේ සංගමය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සේවක සංගමය එක්ව නඩු අංක SC/REF/319/2018 යටතේ මෙම නඩුව ගොනු කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *