තැපැල් සේවකයෝ ජූනි 11 වැඩ වර්ජනයක්

සේවා ව්‍යවස්ථාව ඇතුළු අනෙකුත් ගැටළු විසඳන ලෙසත් තැපෑල විකුණා දැමීමේ කටුයතු හකුලා ගන්නා ලෙසත් බල කරමින් ජූනි මස 11 වන දින සවස 4.00 ට තීන්දු කර ඇති පරිදි වැඩ වර්ජනයක් සඳහා ක‍්‍රියාත්මක කරන බව ලංකා තැපැල් සේවා සංගමයේ සභාපති ජගත් මහින්ද සහෝදරයා පවසයි.
වසර 12 ක් සිට ශ්‍රේණිගත කිරීම්, උසස් කිරීම්, බඳවා ගැනීම්, වැටුප්තල අහිමිකළ බඳවා ගැනීම් පරිපාටිය නිසා තැපැල් සේවකයින් 25,000 ක් පමණ දැඩි පීඩනයකට ලක් කර ඇති බවත් මෙම ගැටළු විසඳා ගැනීම සඳහා ලංකා තැපැල් සේවා සංගමය මෙන්ම තැපෑලේ වෘත්තීය සමිති උද්ඝෝෂණ, පා ගමන් හා වෘත්තීය ක‍්‍රියා මාර්ග හරහා ඇමතිතුමා ඇතුළු පාලනයට කොපමණ බලපෑම් කළත් බලධාරීන් බොරු කරමින්, මඟ හරිමින් සිටින බවත් ජගත් මහින්ද සහෝදරයා පවසා සිටී.
තම සංගමය ඉදිරිපත් කරන ගැටළු විසඳනවා වෙනුවට එ්වා දඩමීමා කර ගනිමින් පාලක මණ්ඩලයක් හරහා තැපෑල පෞද්ගලීකරණය සඳහා සිය පිඹුරුපත් සකස් කරමින් සිටින බවද වෘත්තීය සමිති වලට, සේවකයින්ට හොර රහසේ මහජන තැපැල් සේවය විකුණා දැමීමට සකස් කළ පාලක මණ්ඩල යෝජනා කැබිනට් මණ්ඩලය දක්වා ගෙන ගොස් ඇති බවද ඔහු පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *