තැපැල් සේවකයෝ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය දෙසට

තැපැල් සේවක ඉල්ලීම් ලබාදෙන ලෙස බලකරමින් තැපැල් සේවකයෝ අද (21) දහවල් පාර්ලිමේන්තු වටරවුමේ සිට විරෝධතා පැවැත්වූ අතර එහිදී පාර්ලිමේන්තුවේදී තැපැල් ඇමතිවරයා හමු වී සාකච්ඡා කළ බව ලංකා තැපැල් සේවා සංගමයේ සභාපති ජගත් මහින්ද සහෝදරයා පැවසීය.
මෙහිදී තම ඉල්ලීම් ලබාදීමට වැටුප් කොමිසම එකග වී ඇති බවත් කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතියකින් පසු එම ඉල්ලීම් ලබාදීමට පියවර ගන්නා බවටත් අමාත්‍යවරයා පවසා ඇති අතර කෙසේ වෙතත් ආණ්ඩුවේ ක‍්‍රියාදාමයන් සම්බන්ධයෙන් විශ්වාසය පලූදු වී තිබීම හේතුවෙන් ඉදිරි ක‍්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර තීරණය කරන බවද මෙහිදී ජගත් මහින්ද සහෝදරයා පැවසීය.
වසර 12 ක් සිට ශ්‍රේණිගත කිරීම්, උසස් කිරීම්, බඳවා ගැනීම්, වැටුප්තල අහිමිකළ බඳවා ගැනීම් පරිපාටිය නිසා තැපැල් සේවකයින් 25,000 ක් පමණ දැඩි පීඩනයකට ලක් වීමත් මෙම ගැටළු විසඳා ගැනීම ලංකා තැපැල් සේවා සංගමය මෙන්ම තැපෑලේ වෘත්තීය සමිති පසුගිය 11 වැනිදා සිට අරඹා ඇති වැඩවර්ජනය හේතුවෙන් රජයට විශාල පාඩුවක් සිදු වී ඇති බවටත් තොරතුරු වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *