තෙල් සංස්ථාවෙන් දුම්රියට අයවිය යුතු කෝටි 36 වහා අයකර ගන්න 

තෙල් ගබඩා සංකීර්ණ පවත්වාගෙන යාමට ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංසංථාවට ලබාදී ඇති දුම්රිය ඉඩම් සහ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට එම සංස්ථාව ගෙවිය යුතු තිස් දෙකෝටි අසූ ලක්‍ෂයක මුදලක් ගෙවා නොමැති බවත් එය අයකර ගැනීමට පියවර ගත යුතු බවත් සමස්ත ලංකා දුම්රිය සේවකයින්ගේ පොදු සේවක සංගමයේ සභාපති එස්.පී. විතානගේ සහෝදරයා ප‍්‍රවාහන අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලා ඇත. ප‍්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා වෙත ලිපියක් මගින් මේ පිළිබඳව දන්වා ඇති අතර එම ලිපියේ වැඩිදුරටත් මෙසේ සඳහන්ය.
ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව සහ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව අත්සන් කර ඇති බදු ගිවිසුම් අනුව මෙම මුදල් නියමිත පරිද දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට ගෙවිය යුතු වුවත් 2017. 12. 31 දින දක්වා ම ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ගිවිසගත් පරිදි මුදල් ගෙවා නැත. එය තව දුරටත් නොගෙවා හරින්නේ නම්, 2018. 12. 31 වන විට මෙම මුදල රුපියල් තිස් හය කෝටි හැට හතර ලක්‍ෂයක් (366400000) ඉක්මවන බව ද පෙන්වා දෙමු.
කොළඹ බැස්ටියන් මාවත, මාලිගාවත්ත, පෑලියගොඩ, ගම්පහ, ගාල්ල, මාතර, අනුරාධපුර, කුරුණෑගල, ති‍්‍රකුණාමලය, මඩකලපුව, බදුල්ල, පොළොන්නරුව, මහනුවර, මාතලේ, රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික්කවලට අයත්, ප‍්‍රදේශ ගණනාවක පිහිටි දුම්රිය ඉඩම්වල තෙල්ගබඩා සංකීර්ණ හා පිරවුම්හල් පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇති අතර, ඒ අනුව ගෙවිය යුතු බදු මුදල් ගෙවීම ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පැහැර හැර ඇත.
පෙට්ට‍්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 63/= ක් ද ඞීසල් ලීටරයක් රුපියල් 24/= කට අධික මුදලක් හා තවත් විවිධ ක‍්‍රම මගින් විශාල වශයෙන් ලාභ ලබන තෙල් සංස්ථාව, මහජන සේවාවක් පවත්වාගෙන යන දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට ගෙවිය යුතු මුදල් නොගෙවා සිටීමේ කිසිදු සාධාරණයක් නොවන බව ද පෙන්වා දෙමු.
මෙම මුදල නිසි පරිදි අයකර ගැනීමට කටයුතු කළ හොත් දුම්රිය සේවය පවත්වාගෙන යාමේ පාඩුව කෝටි ගණනකින් අඩුකර ගැනීමට හැකිවන අතර, ප‍්‍රමාදයකින් තොරව දුම්රිය සේවකයින්ගේ ආපදා ණය මුදල් ගෙවීමටද හැකි වන බවද පෙන්වා දෙමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *