ත‍්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය ඉන්දියාවට පවරා දීමට කැබිනට් පත‍්‍රිකාවක් – වෘත්තීය සමිති විරෝධය

2018.08.07 දින කැබිනට් අනුමැතිය සහිතව ත‍්‍රිකුණාමල තෙල් ටැංකි සංකීර්ණයේ ඉහළ ටැංකි අංගනයේ ටැංකි 86 ඉන්දීය – ශ‍්‍රී ලංකා හවුල් සමාගමක් ලෙස පවත්වාගෙන යෑමටත්, ඉන් 16ක් ඉන්දීය ඔයිල් සමාගමට (ෂධක්‍) ලබාදීමට එකග වී තිබෙන බව ලංකා ඛනිජතෙල් පොදු සේවක සංගමයේ ප‍්‍රධාන ලේකම් ඞී.ජේ. රාජකරුණා සහෝදරයා පවසයි. එමෙන්ම පහළ අංගනයේ තෙල් ටැංකි 15 ක් සම්පූර්ණයෙන් ඉන්දීය ෂධක්‍ සමාගමට ලබාදීමටත් සියලූ කටයුතු සූදානම් කරමින් තිබෙන බවද ඔහු පවසයි.
මේ පිළිබඳව විරෝධය පළකරමින් ලංකා ඛනිජතෙල් පොදු සේවක සංගමයේ ප‍්‍රධාන ලේකම් ඞී.ජේ. රාජකරුණා සහෝදරයා විෂයභාර ඇමතිවරයා වෙත ලිපියක් යොමු කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *