දහදිය සිත්තම වැඩකරන ජනතා කලා උළෙලේ ජනතා සහාය වෙනුවෙන් කැට ව්‍යාපාරයක්

සියලූ කලාවන්හි උල්පත වූ ශ‍්‍රමයේ උරුමය සොයා පියනගන සෞන්දර්යාත්මක විකල්ප වේදිකාව තේමාව යටතේ ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානයේ සාහිත්‍ය අනුකමිටුව මගින් වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන දහදිය සිත්තම කලාඋළෙල ඔක්. 26, 27 දෙදින තුල පැවැත්වීමට නියමිතය. රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය, පෞද්ගලික, වතු යන ක්‍ෂේත‍්‍ර නියෝජනය කරන වැඩකරන ජනතාවගේ නිර්මාණාත්මක කුසලතා ඇගයීම වෙනුවෙන් පවත්වනු ලබන මෙම කලා උළෙල, ජනතා සහාය වෙනුවෙන් කැට ව්‍යාපාරයක්් අද (28) කොළඹදී පැවැත්විණි. සාහිත්‍ය අනුකමිටුවේ සභාපති චන්දන සූරියආරච්චි සහෝදරයාගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවති මෙම කැට ව්‍යාපාරය සඳහා දහදිය සිත්තම වීදි ගී කණ්ඩායමද සහභාගී විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *