දිඹුලාගල අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ තුමිය පදනම් විරහිතව ස්ථාන මාරු කිරිම සම්බන්ධව ලංකා ගුරුසේවා සංගමයේ විරෝධය

දිඹුලාගල කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ධුරයෙහි වැඩ ආවරණය කළ එස්.එච්.ජි.එන්. සංජිවනි මහත්මිය 2018.05.04 වැනි දින සිට වහාම ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදි සේවා අවශ්‍යතාව මත යැයි සඳහන් කරමින් පළාත් අධ්‍යාපන දේපාර්තමේන්තුවට ස්ථාන මාරු කරිම සම්බන්ධව ලංකා ගුරු සේවා සංගමය දැඩි විරෝධය පලකර සිටින බව සඳහන් කරමින් උතුරුමැද පළාත් ආණ්ඩුකාර තුමා වෙත ලිඛිතව දන්වා ඇත.

ලංකා ගුරුසේවා සංගමයේ ප‍්‍රධාන ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ සහෝදරයාගේ අත්සනින් නිකුත් කර ඇති එම ලිපිය මාධ්‍යවෙතද නිකුත් කර ඇති අතර එය සම්පූර්ණයෙන් පහතින් පල වේ.

“2018. 05. 13

ආණ්ඩුකාර තුමා,

උතුරුමැද පළාත්,

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,

අනුරාධපුරය.

 

ආණ්ඩුකාරතුමනි,

 

දිඹුලාගල අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ තුමිය පදනම් විරහිතව ස්ථාන මාරු කිරිම සම්බන්ධවයි.

දිඔුලාගල කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ධුරයෙහි වැඩ ආවරණය කළ එස්.එච්.ජි.එන්. සංජිවනි මහත්මිය (SLEAS II) 2018.05.04 වැනි දින සිට වහාම ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදි සේවා අවශ්‍යතාව මත යැයි සඳහන් කරමින් පළාත් අධ්‍යාපන දේපාර්තමේන්තුවට ස්ථාන මාරු කරිම සම්බන්ධව ලංකා ගුරු සේවා සංගමය දැඩි විරෝධය පලකර සිටිමු.

අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ I ශ්‍රේණියෙහි තනතුරක් වන කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ධුරය සඳහා මේ වන විට එම සේවයෙහි III වන ශ්‍රේණියෙහි නිළධාරිනියක් පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් විසින් වැඩ ආවරණය කිරිමේ පදනම මත පත්කර එවා ඇති බව වර්තා වන අතර මෙය නීති විරෝධි පත්විමක් බව දැඩිව අවධාරණය කරමු.

මේ වන විට උතුරු මැද පළාත් සභාවට අදාලව පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයෙක් නොමැති තත්වයක් තුළ මෙම ස්ථාන මාරු වීම ඔබගේ අනුදැනුම මත සිදුවු බව පැහැදිලි කරුණක් වන අතර එහිදි විශේෂයෙන් විධායක ශ්‍රේණියේ නිළධාරින් ස්ථාන මාරු කර ඒ සඳහා අදාල තනතුර දැරිමට කිසිසේත් නුසුදුසු නිළධාරිනියක පත්කිරිම හුදෙකලාව සිදුකල එකක් නොව පටු දේශපාලන වුමනාවක් මතම සිදුවුවක් බවද ඉතා පැහැදිලි කරුණකි.

ඉතා දුෂ්කර තත්වයන් යටතේ අධ්‍යාපන ලබන සිසු දරුවන් සිටින මෙරට අධ්‍යාපන කලාප අතරින් මුල් තැනක් ගන්නා දිඹුලාගල වැනි අධ්‍යාපන කලාපයක පරිපාලනය සම්බන්ධවද මේ ආකාරයේ පටු තින්දු තිරණ ගන්නේනම් එය මෙරට අධ්‍යාපන ක්ෂේත‍්‍රයට මෙන්ම සමස්ත රාජ්‍ය සේවයටද ලබාදී ඇත්තේ බෙහෙවින්ම නරක පූර්වාදර්ශයකි.

එහෙයින් මේ පිළිබඳව කඩිනම් අවධානය යොමු කර පටු දේශපාලන වුවමනා මත සිදුකල මෙම ස්ථාන මාරුව අවලංගු කිරිමට කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින අතර එසේ නොවන්නේ නම් සාධාරණ කාලයක් තුල නැවත දැනුම් දීමකින් තොරව ඊට එරෙහි ක‍්‍රියාමාර්ග වලට අවතර්ණ වන බව මෙයින් දන්වා සිටිමු.

ස්තූතියි.

මෙයට,

විශ්වාසී,

මහින්ද ජයසිංහ

ප‍්‍රධාන ලේකම්

ලංකා ගුරුසේවා සංගමය.

පිටත් – පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් – උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය”

One Comment on “දිඹුලාගල අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ තුමිය පදනම් විරහිතව ස්ථාන මාරු කිරිම සම්බන්ධව ලංකා ගුරුසේවා සංගමයේ විරෝධය”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *