දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව අර්බුදයට යවා පෞද්ගලීකරණය කිරීම ආණ්ඩුවේ අරමුණයි

දුම්රිය සේවය තුල නියාමකයින්, රියදුරන් හා ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ වැඩවර්ජනය සාධාරණ බවත් දුම්රිය සේවය අර්බුදයට යවමින් දෙපාර්තමේන්තුව අධිකාරියක් බවට පත්කිරීමේ ආණ්ඩුවේ උවමනාව බවත් දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ කැඳවුම්කරු එස්.පී. විතානගේ සහෝදරයා පැවසීය. ඊයේ මේ සම්බන්ධව පැහැදිලි කරමින් පැවත්වූ මාධ්‍ය හමුවකදී ඔහු මෙලෙස පැවසීය.
මෙම වැඩවර්ජනය සඳහා එම ශ්‍රේණිවල 2000 ක පමණ පිරිසක් සහභාගී වී ඇති බවත් 80% ක පමණ පිරිසක් මෙම වැඩවර්ජනය සඳහා සම්බන්ධ නොවී ඇති බවත්, ජනාධිපතිවරයා විසින් සරත් අමුණුගම ඇමතිවරයාගේ නායකත්වයෙන් පත්කරන ලද කමිටුවක් හරහා මෙම වැටුප් සම්බන්ධ වාර්තාවක් ලබාදිය යුතුව තිබියදී එම කමිටුව මගින් වැටුප් වැඩිවීමක් නිර්දේශ කිරීම හරහා එම තීරණයට කැබිනට් අනුමැතිය නොමැතිවීමෙන් මෙම අර්බුදය පැන නැගී ඇති බවද ඔහු මෙහිදී පැවසීය.
පසුගිය 08 වැනිදා ආරම්භ වූ මෙම වැඩවර්ජනය ආණ්ඩුව විසින් බලහත්කාරයෙන් වර්ජනයකට තල්ලූ කිරීමක් බවත් ප‍්‍රවාහන ඇමතිවරයා මේ සම්බන්ධව කිසිවක් නොකියා පැත්තකට වී සිටින බවත් පවසන විතානගේ සහෝදරයා ආණ්ඩුවේ මොංගල් වැඩ හරහා දෙපාර්තමේන්තුව අර්බුදයකට යවමින් දුම්රිය සේවය පෞද්ගලීකරණය කිරීමේ දිශාවකට ගමන් කරන බවත් මෙම මාධ්‍ය හමුවේදී ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *