දූෂිතයින් හතර පස් දෙනෙකුගේ උවමනාවට එක්ලක්‍ෂ අසූදහසක් සාමාජිකයින්ගේ අවශ්‍යතාවයන් යටකරන්න ඉඩදෙන්න දෙන්න බෑ – මහින්ද ජයසිංහ

අධ්‍යාපන සමූපකාරය තුල පසුගිය කාලයේ සිදු කළ දූෂණ වංචාවලට හවුල් වූ නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකුගේ උවමනාව මත 800 ක් පමණ වන අධ්‍යාපන සමූපකාර සේවකයින් හා 180000 ක් පමණ වන සාමාජිකත්වයේ උවමනාවන් යට කිරීමට කිසිසේත් ඉඩ දිය නොහැකි බව ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ සහෝදරයා පවසයි. ඊයේ (13) දින අධිකරණය දුන් තීන්දුව හරහා අධ්‍යක්‍ෂක මණ්ඩලය වාරණය ඉවත් කිරීමෙන් පසු අද දින නැවත වරක් අධ්‍යක්‍ෂක මණ්ඩලය අධ්‍යාපන සමූපකාරයේ වැඩභාර ගැනීමේ උත්සව අවස්ථාව සඳහා සඳහා සහභාගී ලංකා ගුරුසේවා සංගමයේ ප‍්‍රධාන ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ සහෝදරයා එලෙස පැවසීය. මෙම අවස්ථාව සඳහා අධ්‍යාපන සමූපකාරයේ සභාපති ලාල්කුමාර, එහි ලේකම් ගයාන් කවිඳු සහෝදරයා ඇතුලූ අධ්‍යක්‍ෂක මණ්ඩල සාමාජිකයින් හා සේවක නිලධාරීන් සහභාගී විය.

මහින්ද ජයසිංහ සහෝදරයා දැක්වූ අදහස්

ලාල් කුමාර සහෝදරයා දැක්වූ අදහස්

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *