දේශපාලන පලිගැනීම් මුවාවෙන් ලබා දෙන වැටුප් වර්ධක නවත්වන්නැයි ගුරුවරු ඉල්ලති

දේශපාලන පලිගැනීම්වලට සාධාරණය ඉටුකිරීමේ මුවාවෙන් අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ හා විදුහල්පති සේවය ඇතුළු සේවාවල නිලධාරින් පිරිසකට වැටුප් වර්ධක ලබාදීමට රජය තීරණය කර ඇතැයිද එය වහා අත්හිටුවා ඔවුන්ට සාධාරණ වන්දි මුදලක් පමණක් ලබාදෙන්නැයි ඉල්ලා සිටින්නේ යැයිද සඳහන් කරමින් ලංකා ගුරුසේවා සංගමය ජනාධිපතිවරයාට ලිපියක් යොමු කර ඇත.

දේශපාලන පලිගැනීම් සම්බන්ධයෙන් සෙවීමට ජනපති පත්කළ සත් පුද්ගල කමිටුව මගින් කළ නිර්දේශයක් මගින් රජය මෙම තීරණය කර ඇතැයිද වැටුප් වර්ධකයක් යනු රාජ්‍ය සේවකයන් විසින් උපයා ගත යුත්තක් බව ආයතන සංග්‍රහයේ පැහැදිලිව සඳහන් කර තිබියදී මෙවැනි තීන්දුවක් ගැනීමෙන් රාජ්‍ය සේවය බරපතල ලෙස හෑල්ලුවට ලක්වන්නේ යැයිද එම සංගමය සිය ලිපිය මගින් පවසා සිටී.

එනිසා මෙම කමිටු නිර්දේශය වහා හකුලාගෙන ඒ වෙනුවට පලිගැනීම්වල ස්වභාවය අනුව වන්දි මුදලක් ප්‍රදානය කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින්නේ යැයිද ලංකා ගුරු සේවා සංගමය අවධාරණය කරයි.

මෙම තීන්දුවෙහි වෙනසක් නොකරන්නේ නම් ඊට එරෙහිව නීත්‍යනුකූලව ක්‍රියාමාර්ග ගන්නේ යැයිද එම ලිපියේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

එම ලිපියේ පිටපත් රාජ්‍ය සේවා කොමිසමට හා අධ්‍යාපන ඇමැතිවරයාටද යොමු කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *