දේශපාලන හා නිලධාරි හිතවත්කම් මත විභාග රාජකාරී ලබාදීමට විරෝධය

අ.පො.ස උසස් පෙළ, අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ, 05 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය මෙන්ම අනෙකුත් විභාගවල විභාග රාජකාරී සදහා නිළධාරින් නම් කිරිමේදී කලාප හා පළාත් මට්ටමින් දේශපාලන හා නිළධාරින්ගේ හිතවත්කම් මත ලබාදෙන අවිධිමත් ක‍්‍රමවේදය වහාම නතර කීරිමට කටයුතු කරන ලෙස ලංකා ගුරුසේවා සංගමය ඉල්ලා ඇත.
එම සංගමය මගින් විභාග කොමසාරිස්වරයා වෙත ලිපියක් මගින් මේ පළිබඳව විරෝධය පලකර සිටින අතර එම ලිපියේ මෙසේද සඳහන් වේ.
විශේෂයෙන් විභාග දෙපාර්තුමේන්තුව ජාතික ඇගයිම් සේවාවෙහි විශ්වසනීයත්වය ආරක්ෂා කිරිම සදහා බොහෝ පියවරයන් ගෙන ඇතත් ඒ සදහා සුදුසුකම් සහිත කාර්යමණ්ඩලයක් තෝරා ගැනීමේදී එය නොසලකා හැර ඇත. කලාප හා පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂවරුන් විසින් නම් කර එවනු ලබන කවර හෝ නිළධාරින් පිරිසකට අදාල වගකිම් පවරනවා මිස මෙතෙක් ඊට විනිවිධභාවයකින් යුතු නිවැරදි ක‍්‍රමවේදයක් නොවන බව ඔබ හොදින් දන්නා කරුණකි.
විභාග රාජකාරි සම්බන්ධව පලපුරුද්දක් ඇති නිළධාරින් මේ සදහා දිගින් දිගටම සහභාගි කර ගැනීම යම් ආකාරයක විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට පහසුවක් වුවත් මේ තුල ගොඩ නැගෙන ඒකාධිකාරය හා සෙසු නිළධාරින්ට ඒ ස`දහා සාධාරණ අවස්ථා හිමි නොවිම බොහෝ ගැට`ථ ඇති විමට හේතුවන බවද අප අමුතුවෙන් පෙන්වා දියයුතු නැත.
එහෙයින් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මින් ඉදිරියට උක්ත විභාග ස`දහා රාජකාරි ලබා දීමෙදී අදාල සුදුසුකම් හා අවස්ථාවන් ඇතුලත් නිවැරදි ක‍්‍රමවේදයක් අනුගමනය කිරිමටත් ඒ අනුව තෝරාගන්නා නිලධාරිට විධිමත් පුහණුවිම් හා ප‍්‍රමාණවත් දීමනා ගෙවීමටත් කටයුතු කරන ලෙස ලංකා ගුරුසේවා සංගමය ඉතා ඕනෑකමින් යුතුව ඉල්ලා සිටිමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *