නුසුදුස්සන් පත්කිරීමට හා කලා මාධ්‍යයෙන් හෙද සේවාවට බදවා ගැනීම විරෝධය

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයට අනුබද්ධව ඇරඹීමට යන හෙද අධ්‍යාපන පීඨයේ පීඨාධිපති ලෙස හෙද සේවාවේ ප‍්‍රවීනයෙකු නොවන සත්ව විද්‍යාව පිළිබ`ද උපාධිධාරියෙකු පත්කිරීමට එරෙහිව හා හෙද සේවාවට කලා මාධ්‍යයෙන් උසස් පෙළ සමතුන් බ`දවා ගැනීමට එරෙහිව විරෝධය පලකරමින් සමස්ත ලංකා හෙද සංගමය අද දින මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්විය. එම සංගමයේ වැඩ බලන සභාපති එස්.බී. මැදිවත්ත සහෝදරයා මේ පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කරමින් කියා සිටියේ ඉතාමත් සැලසුම් සහගතව හා අණ්ඩුවේ අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීමේ අරමුණින් මෙම නුසුදුසු පත් කිරීම් සිදු කර ඇති බවයි. අධ්‍යාපනය හා සෞඛ්‍ය විකිණීමේ ආණ්ඩුවේ උවමනාවන් අනුව හෙද පීඨයේ පීඨාධිපතිබවට නුසුදුස්සෙක් පත්කොට ඇති බවත් මෙය සමස්ත හෙද සේවාවටත් රෝගී ජනතාවටත් විශාල අපරාධයක් මේ හරහා සිදු කරමින් තිබෙන බවයි.
එමෙන්ම ඉහළ අධ්‍යාපන මට්ටමක තිබෙන හෙද සේවාව නව නුසුදුසු බඳවාගැනීම් හරහා පහළ මට්ටමකට ගෙන එමින් සිටින බවයි. හෙද සේවාවට කලා මාධ්‍යයෙන් අධ්‍යාපනය ලැබූවන් බඳවාගැනීමෙන් ආණ්ඩුවේ අරමුණ හෙද පුහුණුව සඳහා යන විශාල වියදම අඩු කොට ඉතාමත් පහළ මට්ටමේ වෘත්තියක් බවට පත්කිරීමි බවත් හෙද ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි ලෙස මෙම හෙද බඳවාගැනීම් හරහා ආණ්ඩුව අරඹා ඇති හෙද කඩ පවත්වාගෙනයාම අරමුණු කර බවත් හෙද සේවය විනාශ කිරීම වැළැක්වීමට ඉදිරියේ දී ගත හැකි සියලූ ක‍්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කරන බවත් මැදිවත්ත සහෝදරයා මෙහිදී පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *