‘‘පවුල් පාලනයේ රොෂේන් ඝාතනයෙන් පසු හවුල් පාලනයේ EPF ධවල පති‍්‍රකාව’’ සම්මන්ත‍්‍රණය හෙට CSR හිදී

අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ‘‘පවුල් පාලනයේ රොෂේන් ඝාතනයෙන් පසු එන හවුල් පාලනයේ ෑඡුත්‍ ධවල පති‍්‍රකාව’’ යන මැයෙන් යුතු සම්මන්ත‍්‍රණයක් හෙට (මැයි 30) වන දින මරදාන ඞීන්ස් පාරේ සමාජීය හා සාමයික කේන්ද්‍රයේදී (CSR) පැවැත්වේ. මෙහි ප‍්‍රධාන දේශනය අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමයේ සභාපති වසන්ත සමරසිංහ සහෝදරයා පවත්වන බව එම සංගමය පවසයි.

3 Comments on “‘‘පවුල් පාලනයේ රොෂේන් ඝාතනයෙන් පසු හවුල් පාලනයේ EPF ධවල පති‍්‍රකාව’’ සම්මන්ත‍්‍රණය හෙට CSR හිදී”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *