පෞද්ගලික බස්රථ නියාමනය කිරීමේ අයිතිය ශ‍්‍රී ලංගමයට පවරා දෙන්න – සේපාල ලියනගේ

පෞද්ගලික බස්රථ මැරයන් විසින් ශ‍්‍රී ලංගම සේවකයින්හට අමානුෂිික පහරදීම් දිගින් දිගටම සිදු කර ඇති බවත් පසුගියදා උඩුදුම්බර ඩිපෝවේ සේවකයන්ටද එලෙස පහරදීම් සිදුකර ඇති බවත් සමස්ත ලංකා ප‍්‍රවාහන සේවක සංගමයේ ලේකම් සේපාල ලියනගේ සහෝදරයා පවසයි.
මහජනතාවට සේවාවක් වශයෙන් සේවය කරනු ලබන ශ‍්‍රී ලංගම සේවකයින්හට මුදල් ඉපයීම එකම එ්කායන අරමුණ කරගත් පෞද්ගලික බස්රථ මැරයන් විසින් දිගින් දිගටම කරනු ලබන මෙවැනි අමානුෂික පහරදීම් ශ‍්‍රී ලංගම සේවකයින්හට ඉවසා සිටිය නොහැකි බව පවසන සේපාල සහෝදරයා පෞද්ගලික බස් රථ මැරයින්ගෙන් එල්ලවන ප‍්‍රහාරයන් වැළැක්වීමට කටයුතු කරන ලෙසත් එම බස් රථ නියාමනය කිරීමේ අයිතිය ලංගමයට පවරා ගන්නා ලෙසත් ඉල්ලා සිටී. මෙම ඉල්ලීම කරමින් ජනාධිපතිවරයා වෙත ලිපියක් ලියා ඇති අතර එම ලිපියේ වැඩිදුරටත් මෙසේද සඳහන් වේ.
ශ‍්‍රී ලංගම ගරු සභාපති රමාල් සිරිවර්ධන මහතා අවශ්‍ය පහසුකම් ලබාදෙනවා නම්, ශ‍්‍රී ලංගමය මගින් පමණක් අපේ රටේ මගී ප‍්‍රවාහනය සිදුකළ හැකි බවත්, පෞද්ගලික බස්රථ හිමියනේ ග් සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතා පෞද්ගලික සියලූම බස්රථ ප‍්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයට පවරා ගන්නා ලෙස ප‍්‍රකාශ කර ඇති බවත්, කිසිදු ගමනක් විශ්වාසදායක ලෙස පෞද්ගලික බස්රථ වලින් ගොස් ආපසු පැමිණීමට කිසිදු විශ්වාසයක් නොමැති බව ගරු ප‍්‍රවාහන අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල සිල්වා මහතා ද ප‍්‍රකාශ කර ඇති බවත්, අප සංගමය ඔබතුමාට දන්වා සිටින අතර එම සියලූ ප‍්‍රකාශවල පිටපත් ද මේ සමඟ අමුණා ඇති අතර ඔබතුමා සහ ප‍්‍රවාහන ඇමති නිමල් සිරිපාල සිල්වා මැතිතුමා මීට ඉහත පෞද්ගලික බස් රථ රජයට පවරා ගන්නා ලෙස අප සංගමය කරන ලද ඉල්ලීම පිළිබඳව දක්වන ලද ප‍්‍රතිචාර ලිපිවල පිටපත් ද මේ සමඟ අමුණා ඇත.
ගරු ජනාධිපති තුමනි, ඉහත කරුණු පළිිබඳ ඔබතමාගේ සුවිශේෂී අවධානයට ලක්කර පෞද්ගලික බස්රථ මැරයන් විසින් ශ‍්‍රී ලංගම සේවකයන්ට කරනු ලබන අමානුෂික පහරදීම් වළක්වා ගැනීමට සහ රාජ්‍ය පව‍්‍ර ාහන සේවය ශක්තිමත් කිරීමට සියලූම පෞද්ගලික බස්රථ ප‍්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයට යටතට ගෙන, නියාමනය කිරීමේ අයිතිය ශ‍්‍රීලංගමයට ප‍්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයට පවරා දෙන ලෙස අප සංගමය ඔබතුමාගෙන් වගකීමෙන් යුතුව ඉල්ලා සිටින්නෙමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *