ප‍්‍රධාන ඉල්ලීම් 4 ක් දිනාගැනීමේ සටන් අරඹමින් NTUC ජනතාව දැනුවත් කරයි

ජීවන වියදමට සරිලන ලෙස වැටුප් වැඩි නොකිරීම, EPF අරමුදල් අනතුරේ හෙලීම, විශ‍්‍රාම වැටුප් අහෝසි කිරීම, වතු සේවකයන්ට මාසික වැටුප් ක‍්‍රමයක් සකස් නොකිරීම යන වැඩකරන ජනතාවගේ ගැටලූ මුල්කර ගනිමින් ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය විසින් අරඹනු ලබන දැවැන්ත උද්ඝෝෂණ මාලාව පිළිබඳ වැඩකරන ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ පති‍්‍රකා දශලක්‍ෂයක් රටපුරා වැඩබිම්වල බෙදීමට කටයුතු සූදානම්ය.
එහි ආරම්භක පියවර ලෙස අත්ප්පති‍්‍රක‍්‍රකා බෙදීමක් හෙට ප.ව. 4.00 ට කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිටදී ලාල්කාන්ත සහෝදරයා ඇතුලූ රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය, පෞද්ගලික සමාගම් හා වතු ක්‍ෂෙත‍්‍ර වෘත්තීය සමිති නායකයින්ගෙ ප‍්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *