බන්ඩාරණායක තටාකය විකිණීමට එරෙහිව සේවකයින් පෙළගැසෙති

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට අයත් බන්ඩාරණායක තටාකය පෞද්ගලික සමාගම් වෙත පැවරීම සදහා මේ වන විට කටයුතු කරමින් පවතින බවට සමස්ත ලංකා වරාය පොදු සේවක සමිතිය පවසයි.

පසුගිය පාලනයන් වලදි මෙන්ම වර්තමාන පාලන සමය තුලදී ද වරාය අධිකාරියට අයත් වරායන්, පර්යන්ත හා භූමිය පෞද්ගලීකරණය  කිරීමට එරෙහිව තම සංගමය දැඩි ලෙස විරෝධය පළ කර සිටින බවත් මේ ආකාරයට වරාය අධිකාරියට අයත් දේපල බදුදීමේ මුවාවෙන් පුද්ගලික අංශයට විකුණා දැමීමට කටයුතු කිරීම මගින් ජාතික ආදායමට විශාල දායකත්වයක් සපයන ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය බිද වැටීමට ලක්වන අතර වරාය සේවක රැකියාද අනතුරට ලක්වීම වැලැක්විය නොහැකි බවත් වරාය පොදු සේවක සමිතියේ ප‍්‍රධාන ලේකම් චන්ද්‍රසිරි මහගමගේ සහෝදරයා පවසයි.

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට අයත් බන්ඩාරණායක තටාකය පෞද්ගලික සමාගම් වෙත පැවරීමට ගෙන ඇති තීරණය වහාම අත්හිටුවන ලෙසත් උත්ගතව ඇති මෙම තත්වය සම්බන්ධව කඩිනම් වෘත්තිය සමීති සාකච්ඡාවක් තම සංගමයට ලබාදෙන ලෙසත් වරයා ඇමතිවරයාගෙන් ඉල්ලා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *