බැදුම්කරේ ආයෝජනනය ගැන UGC හා වෘත්තීය සමිති අතර සාකච්ඡාවක්…

පසුගිය දා මාධ්‍ය මගින් හෙලිදරව් වීල මහත් ආන්ලනයකට තුඩුඩුන් පර්පචුවල් ට්‍රෙෂරීස් හි විශ්වවිද්‍යාල අර්ථසාදක අරමුදල හා අනිකුත් අරමුදල් ආයෝජන සිද්ධිය පිළිබඳව කරුණු විමසා රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය ඇතුළු වෘත්තීය සම්ති හා සංවිධාන විසින් කර තිබූ කරුණු විමසීමට අණුව එම ආයෝජන සිද්ධිය පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් පසුගිය 20 දා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ දී පැවැත්වී තිබේ.
රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය නියෝජනය කරමින් එහි සභාපතිල අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය සේවා වෘත්තීය සමිතියේ ප්‍රධාන සභාපති විජය තිලක ජයසිංහ සහොදරයා සහ ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල තොරතුරු තාක්ෂණවේදීන් ගේ සංගමයේ ඉන්දික රණවීර සහොදරයා මෙම සාකච්ඡාව ට සහභාගි වී ඇති අතර,  අර්ථසාදක අරමුදල ඇතුළු විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභා අරමුදල් ගිනුම් ගත කොට ඇති ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැන්කුව විසින් එම ආයෝජනය සිදුකොට ඇති බව එහිදී විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පිළිගෙන ඇත.
2015 ජූනි මස 19 වෙනි දින මෙම ආයෝජනය සිදු වී ඇති අතරල ඒ වන විටත් පර්පචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගම පෙබරවාරි මාසයේ වූ බැදුම්කර ගනුදෙනුව හේතුවෙන් රට තුළ කතාබහට ලක්ව තිබිය දී පවා, සේවක අරමුදල් අවදානම්කාරී අයෝජනයක යෙදවීම ගැටළු සහගත බව මෙම සාකච්ඡාවේදී වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය විසින් අවධාරණය කර තිබේ.
කෙසේ වුවද අරමුදල් ආයෝජනය හා භාවිතය පාරදෘශ්‍ය භාවයකින් යුතුව සිදුවිය යුතු බැවින් බලධාරීන් හා විශ්වවිද්‍යාල තුළ ක්‍රියාත්මක සියළු වෘත්තීය සමිති වල නියෝජිතයින් එක්ව පවත්වනු ලබන සාකච්ඡා ක්‍රියාදාමයක් හය මාසිකව ක්‍රියාත්මක කිරීමට දෙපාර්ශ්වය මෙහිදී එකගත්වයකට පැමිණ තිබේ.
මෙම ආයෝජන සිද්ධිය පිළිබඳව තව දුරටත් සොයා බැලීම සදහා කමිටුවක් පත් කිරීමට රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය කටයුතු කරන බවත්ලසේවක අරමුදල් වල ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් සියළු පාර්ශව එක් කොට ගත් පුළුල් පෙරමුණක් ගොඩනගන බවත් අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය සේවා වෘත්තීය සමිතියේ සභාපති විජය තිලක ජයසිංහ සහෝදරයා ‌පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *