මහින්දගේ ආණ්ඩුව ගුවන්තොටුපොලින් වැඩ පටන්ගනී

අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමයේ ශ‍්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම් ශාඛාවේ සභාපති නිවාල් රොඞ්රිගු සහෝදරයා හට ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් සේවක සංගමයේ නිලධාරීන් පිරිසක් පසුගිය 29 දින තර්ජනය කර, වාචිකව හා ශාරීරිකව පීඩාවට පත්කරමින් වෘත්තීය සමිති කටයුතු නතර කර දමන ලෙසට තර්ජනය කර ඇති බව අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමය පවසයි.
රොඞ්රිගු සහෝදරයා මේ සම්බන්ධව ආයතනය වෙත කරන ලද පැමිණිල්ලේ සඳහන් කර ඇත්තේ පසුගිය 29 දින උදෑසන 11.00ට පමණ තවත්රැම්ප් අංශයේ නිලධාරියකූ සමඟ සිටින අවස්ථාවේදී ශි‍්‍ර ලංකා නිදහස් සේවක සංගමයේ සභාපති ජනක විජය පතිරත්න, ලේඛම් යසරත්න, භණ්ඩාගාරික පි‍්‍රයන්ත කලූගල, සහ අප අයතනයට කිසිසේත් සම්බන්ද නොමැති මහානාම සහ අනෙකූත් ශි‍්‍රලංකා නිදහස් සේවක සංගමයේ සමාජකයින් 15 දෙනෙකූ පමණ පැම්ණ තමාගේ රාජකාරියට බාධා කරම්න් ඔහු හට වාචිකව සහා ශාරිකව පීඩනයකට ලක්කර ඔහු සභාපති ධුරය දරන වෘත්තිය සමිතියේ ඉදිරි කටයුතු නවතා දමන ලෙස තර්ජනය කර, ආයතනය විසින් ලබාදී ඇති  හැදුනුම්පතද ඇද වීසිකර තර්ජනාත්මකව පරුෂ වචනයෙන් බැනවදිමින් ඉදිරියට වෘත්තිය සමිතියට කිසිදු සාමාජිකයෙකු හෝ බඳවා ගැනිම සිදු නොකරන ලෙසට තර්ජනය කරන ලද බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *