මහින්ද ජයසිංහ ග‍්‍රීසියට

ලංකා ගුරුසේවා සංගමයේ සභාපති මහින්ද ජයසිංහ සහෝදරයා පසුගියදා ග‍්‍රීසිය බලාපිටත් වූ අතර ලෝක වෘත්තීය සමිති සම්මේලනයේ (WFTU) ප‍්‍රධාන ලේකම් ජෝර්ජ් මවුරිකෝස් සහෝදරයා අතුලූ නියෝජිතයන් සමග ග‍්‍රීසියේ ඇතන්ස් හි එම මූලස්ථානයේ ලෝක ගුරු සංගම් සම්මේලනයේ ආසියානු කලාපයේ ඉදිරි කටයුතු පිලිබඳ සාකච්ඡුා පවත්වන ලදී. එමෙන්ම මෙහිදී ග‍්‍රීක කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ වුර්තීය සමිති මූලස්ථානයේ (PAME) අධ්‍යාපන ක්ෂෙත‍්‍රයේ වුර්තීය සමිති නියෝජිත හමුවකටද සහභාගී විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *