රජරට ප්‍රශ්න විසඳීමට උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට වැඩපිළිවෙලක් නැති එක ගැන කණගාටුයි – ACMOA

එක් එක් විශ්වවිද්‍යාලවල පවතින විශේෂිත තත්වයන් අනුව මුදල් හා වෙනත් පහසුකම් දිය යුතු වුවත් ඒ සම්බනධ නිශ්චිත නීත්‍යානකුල ක‍්‍රියාමාර්ගයන් උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සතුව නොමැති වීමේ ගැටලුව රජරට වෛද්‍ය පීඨය අකර්මන්‍ය තත්වයට වර්ධනය වීමට බලපා ඇති බවත් සිසු ජීවිත අඳුරේ නොහෙලා වහාම මෙම අර්බුදය විසඳීමට මැදිහත්වන ලෙසත් දන්වමින් සමස්ත ලංකා වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා වෙත ලිපියක් යොමුකරමින් සඳහන් කර තිබේ.

සමස්ත ලංකා වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමයේ ප‍්‍රධාන ලේකම් වෛද්‍ය ජයනාත් බණ්ඩාර මහතාගේ අත්සනින් නිකුත්කර ඇති එම ලිපිය සම්පූර්ණයෙන් පහතින් පල වේ…

විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා.

උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය,

උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය,

වෝඩ් පෙදෙස, කොළඹ 07,

ඇමතිතුමනි,

රජරට වෛද්‍ය පීඨයේ මතුවී ඇති අර්බුදය සම්බන්ධවයි.

මේ වන විට ශ‍්‍රී ලංකා රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය තුළ නිර්මාණය වී ඇති ගැටලුකාරී තත්වය නිසා එහි වෛද්‍ය ශිෂ්‍යන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු බිඳ වැටී ඔවුන්ගේ අනාගතය අවිනිශ්චිත තත්වයට පත්වෙමින් පවතී. සමස්ත ලංකා වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය ලෙස අපි මෙම ගැටලුව උසස් අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා ලෙස ඔබගේ අවධානයට යොමු කර සිටිමු.

රජරට වෛද්‍ය පීඨයේ සියලුම ආචාර්ය මණ්ඩලය පරිපාලන තනතුරුවලින් ඉවතවී සටින නිසා පීඨයේ පරිපාලනය බිඳ වැටී ඇති අතර අධ්‍යාපන කටයුතු අඩාලවී විභාග පැවැතවීම ද නවතින තත්වයට පත්වෙමින් පවතී. වසර ගණනාවක් පුරා ආචාර්ය මණ්ඩලය වෙත ලබා දුන් රඳවා ගැනීමේ දීමනාව අත්තනෝමතික ආකාරයෙන් නැවැත්වීම මෙම ගැටලුවට ආසන්නතම හේතුව ලෙස නිරීක්ෂණය වන අතර 107ක් සිටිය යුතු වුවත් වර්තමානයේ ආචාර්ය මණ්ඩලය සමන්විත වන්නේ ආචාර්යවරුන් 43 දෙනෙකුගෙනි.

අවශ්‍ය පරිදි මුදල් වෙන් නොකිරීම නිසා විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියෙහි ඇති වී පවතින බරපතළ මානව හා හෞතික සම්පත් ඌනතාවයේ එක් ප‍්‍රකාශනයක් ලෙස මෙම ගැටලුව අපි දකිමු. එක් එක් විශ්වවිද්‍යාලවල පවතින විශේෂිත තත්වයන් අනුව මුදල් හා වෙනත් පහසුකම් දිය යුතු වුවත් ඒ සම්බන්ධ නිශ්චිත නීත්‍යානුකුල ක‍්‍රියාමාර්ගයන් උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සතුව නොමැති වීම මෙම ගැටලුව මෙසේ වෛද්‍ය පීඨය අකර්මන්‍ය තත්වයට වර්ධනය වීමට බලපා ඇත.

රජරට වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍යන්ගේ අනාගතය සුරක්ෂිත කරමින් ඉතා ඉක්මනින් මෙම ගැටලුව විසඳීමට ක‍්‍රියා කරන මෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

ස්තූතියි.

මෙයට,

වෛද්‍ය ජයනාත් බණ්ඩාර

ප‍්‍රධාන ලේකම්

සමස්ත ලංකා වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *